Kategoria: WebAkatemian OpeBlogi

Valhe vai totuus työkaverista, esimiehestä tai johtajasta?

Katariina Sorvanto, lakiasiain asiantuntija

Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esimiehenä työskennellen. Katariina on innostava ja pidetty, yli kymmenen vuoden esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä.

Valehtelu työpaikalla – totta vai ei, siinäpä pulma. Oikeusturva vai oikeusmurha?

Oletko joskus hieman huijannut vaikkapa lääkäriä? Esimerkiksi suurennellut tai vähätellyt jotain vaivaasi? Minä ainakin olen, ohjatakseni tilannetta haluamani lopputuloksen suuntaan. Esimerkiksi yksi saattaa haluta diagnoosin työkyvyttömyydestä, toinen lääkereseptin ja kolmas välttyä jatkotutkimuksilta.

Moni valkoinen valhe saattaa ainakin omasta mielestä tuntua varsin oikeutetulta, mutta monilla omassa työyhteisössä esitetyllä valheilla voi myös olla erittäin ikäviä seurauksia, jos niiden perusteella edetään liian pitkälle.

Esimerkiksi nollatoleranssi kiusaamiselle on reilu ja lainmukainen lähtökohta, mutta kaikki väitteet häirinnästä tai epäasiallisesta käytöksestä eivät aina perustu tosiasioihin. Joskus yksittäinen henkilö tai tietty porukka yhdessä päätyy valehtelemaan jostakusta työkaverista, esimiehestä tai johtajasta. Kyse voi olla esimerkiksi omakohtaisten kokemusten paisuttelusta tai erilaisten huhuina ja ”luottamuksellisina huolestuneina palautteina” kuultujen tarinoiden eteenpäin kertomisesta.

Manipuloiva työyhteisön jäsen voi omien tarkoitusperiensä vuoksi yllyttää sekä itseään että muita muuntelemaan totuutta.

Jos ihminen itse esimerkiksi katkeroituneena ja kostonhaluisena pitkään manipuloi itseään tai työkaveriaan jonkin tapahtumaketjun tai henkilön suhteen, manipuloinnin kohde alkaa vähitellen uskoa valheisiin. Se taas lisää hänen kykyään kertoa kokemuksistaan uskottavan oloisesti eikä esimerkiksi tunnin (tai vielä muutaman tunninkaan) keskustelussa saada häneltä totuudenmukaista kuvaa selville. Siksi ulkopuolisten konsulttien käyttökään ei aina takaa reilua lopputulosta: se voi pahimmillaan johtaa oikeusmurhiin esimerkiksi silloin, kun konsulttien käyttämät lähtötiedot ja tietolähteet on valittu siten, että ne vääristävät lopputulosta. Tietysti myös toimeksiannon määrittelyllä on usein ratkaiseva vaikutus: jos on esimerkiksi erityisesti kehotettu kaivelemaan jonkin henkilön ikäviksi koettuja toimintatapoja, puolueettominkaan konsultti tuskin kirjoittaa hänestä kovinkaan mairittelevaa raporttia.

Monenlaisia riskejä sisältyy siihen, jos työnantaja uskoo valheet ja toimii pikaisesti niiden perusteella.

Merkittäviä riskejä sisältyy myös siihen, jos työnantaja on kovin varovainen eikä missään vaiheessa ota kantaa asioihin. Näistä seikoista johtuen työnantajan pitäisikin selvittää tai selvityttää esimerkiksi väitteitä ja kokemuksia epäasiallisesta käytöksestä paitsi riittävän varhain, myös riittävän huolellisesti, monipuolisesti ja kauan ennen kuin tekee ratkaisuja.

Erittäin tärkeää olisi, että ikävien väitteiden kohde pystyisi käytännössä puolustautumaan eikä työpaikoilla jaettaisi ”yksipuolisia tuomioita” – se on sitä tärkeämpää, mitä merkittävämmistä väitteistä on kyse. Tämä on itsestään selvää, kun totuuden ja valheen rajoja vedetään oikeuskäytännössä. Tuomioistuimissa todistajilla on totuudessapysymisvelvollisuus ja siitä olisi usein tärkeää muistuttaa jo työpaikoillakin.  

Kirjoittaja Katariina Sorvanto, lakimies, KataKoski Oy

Tutustu Katariinan webinaariin ja ilmoittaudu mukaan tästä:

Valehtelu työpaikalla – oikeudellisia haasteita ja ratkaisuja 10.03.2021 klo 13:00 – 14:30

Selätä alisuoriutuminen – tavalla tai toisella

Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa merkittävää aikaansaamattomuutta: hän ei pitkällä aikavälillä pääse lähellekään hänelle annettuja kohtuullisia tavoitteita.

Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esimiehenä työskennellen. Katariina on innostava ja pidetty, yli kymmenen vuoden esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä.

Alisuoriutujan työn tulokset ovat usein kehnoja  verrattuina lähes kaikkiin muihin samaa työtä samoissa olosuhteissa tekeviin kollegoihin. Työntekijä voi kuitenkin muuten toimia moitteettomasti. Hän voi olla kiva kaveri.

Yhden tai muutaman työntekijän alisuoriutuminen aiheuttaa helposti tehtävien kasautumista muille: jonkunhan ne hommat  kuitenkin pitäisi hoitaa – tai sitten työtä jää kokonaan tekemättä. Molemmissa tapauksissa työyhteisö kärsii. Kyse ei nimittäin ole lyhytaikaisesta ja vastavuoroisesta työkaverin rästien paikkaamisesta, vaan jopa pysyvästä ongelmasta, jos siihen ei uskalleta tarttua.

Lähiesimiehen tärkeä tehtävä on omalta osaltaan mahdollistaa tiimiläistensä onnistumisia.

Käytännön yksilölliset keinot voivat vaihdella paljonkin tilanteiden ja töiden mukaan, mutta tärkeintä olisi joka tapauksessa reagoida jo alisuoriutumismahdollisuuden uhkaan ennen kuin tilanne tosiasiassa ehtii ajautua kovin pahaksi.

Keskustelu on mainio varhaisen vaiheen työkalu: tärkeästä asiasta puhutaan ja pyritään saamaan selville, onko kyse esimerkiksi ymmärtämättömyydestä tai pelosta – vai esimerkiksi motivaation puutteesta. Työntekijältä kannattaa myös aktiivisesti kysyä, kuinka hän itse ratkaisisi tilanteen.

Yhteistä lähes kaikille alisuoriutumistilanteille kuitenkin on, ettei työnantaja yleensä voi kovinkaan nopeasti päättää alisuoriutujan toistaiseksi voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta.

Laillinen irtisanominen voi alisuoriutumisen perusteella tulla kyseeseen aikaisintaan silloin, kun työnantaja ensin on tarjonnut

  • monipuolisesti tukea ja onnistumisen edellytyksiä sekä
  • uusia, mahdollisesti paremmin sujuvia tehtäviä, jos sellaisia on löytynyt,

mutta työntekijä ei avusta ja mahdollisista useista tehtäväkokeiluista huolimatta ole alkanut suoriutua paremmin tai hän on kieltäytynyt hänelle tarjotuista töistä.

Kieltäytymistä voidaan usein pitää vahvana kannanottona: en tee, vaikka voisin.

Tämän jälkeen työnantajalta ei enää olisi kohtuullista vaatia yhtä vahvaa lojaalisuutta työntekijää kohtaan kuin silloin, kun tämä sitoutuneesti pyrkisi tekemään parhaansa.

Jokainen yksittäistapaus on kuitenkin ratkaistava erikseen siinä tehtävän kokonaisharkinnan perusteella: joskus kieltäytymisellekin voi löytyä oikeudellisesti pätevät perusteet.

Kirjoittaja Katariina Sorvanto, lakimies, KataKoski Oy

 

Ajankohtaiset webinaarikoulutukset, lisätietoa ja ilmoittautuminen:

Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? 11.11.2020 klo 10:00 – 11:30

Potkut alisuoriutumisesta? 24.11.2020 klo 13:00 – 14:30

Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa 26.11.2020 klo 10:00 – 11:30

60 kysymystä koronasta – ajankohtaiset työoikeudelliset vastaukset 03.12.2020 klo 13:00 – 14:30

Etätyön juridiikkaa 12.01.2021 klo 13:00 – 14:30

Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? 21.01.2021 klo 13:00 – 14:30

Torju työpaikkakiusaaminen – juristin vinkit 27.01.2021 klo 13:00 – 14:30

Potkut alisuoriutumisesta? 04.02.2021 klo 13:00 – 14:30

Työntekijän mielenterveysongelmien juridiikkaa 18.02.2021 klo 13:00 – 14:30

Työntekijän päihdeongelma – oikeudelliset neuvot työnantajalle 11.03.2021 klo 13:00 – 14:30

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta tai webinaarista!

Lauri Jukarainen, asiakkuuspäällikkö

p: 050 522 0954

lauri.jukarainen@nullwebakatemia.fi

Pitäisikö etätapaamisten kuulua myyntistrategiaan pysyvästi?

Useissa myyntiorganisaatioissa on jo todettu, että etätapaamiset ovat tulleet pysyvästi mukaan asiakastyöhön. Haasteena kuitenkin on, miten tapaamiset toteutetaan tehokkaasti.

Juha Porkka, MBA, on johtamisen ja myynnin asiantuntija. Hänellä on lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus valmentamisesta ja muutosprosessien läpiviemisestä pk-yrityksistä pörssiyrityksiin. Juha on kirjoittanut kirjan Asiakkuuksien ja myynnin johtaminen ja hän työskentelee perustamassaan Business Performance Finland Oy:ssä.

Osa organisaatioista on siirtynyt käyttämään Teamsia, Zoomia tai vastaavia välineitä jopa ainoana myyntikanavaan. Jotkut ovat toteuttaneet fyysisiä tapaamisia lähes kaiken aikaa ja toiset odottavat, että päästään vanhaan normaaliin. Mutta onko fyysisen tapaamiset hyödyt totta, vai onko kyseessä pelkkä myytti? Mitä hyötyä etätapaamisista voisi olla jatkossakin vähintään osana kanavavalikoimaa?

Fyysisten tapaamisten kuviteltu tehokkuus

Forrester Researchin tutkimusten mukaan vain 1/8 B to B -tapaamisista tuo aitoa lisäarvoa asiakkaalle. Kun huomioidaan tapaamisiin menevä aika ja kustannukset, näyttää siltä että fyysisten tapaamisten hyödyt ovat valitettavan kehnot. Halu tehdä fyysisiä tapaamisia voi johtua enemmän tottumuksesta vanhaan kuin niiden todelliseen tehokkuuteen.

Muuttaako etätapaaminen tapaamisten laatua parempaan vai huonompaan suuntaan?

Etätapaamisista on sanottu, että vaikuttaminen on hankalampaa. Asiakasta on vaikeaa innostaa ostamaan ja hänen on helppo siirtää päätöksentekoa myöhemmäksi. Etätapaamisista tuleekin helposti latteita kahvikuppikeskusteluita, jos tapaamiseen ei ole rakennettu toimivaa lähestymistapaa. Osa organisaatioista on siirtynyt ilman sen kummempaa paneutumista etätapaamisten toteuttamiseen ja huomannut vasta myöhemmin, että siirtyminen ei ollutkaan niin helppoa.

Kyse ei ole sittenkään siitä, tavataanko fyysisesti vaan etänä, vaan siitä, mitä lisäarvoa pystyt tuottamaan asiakkaalle.

Vaikuttaminen ja päätösten saanti on aina hankalaa, jos asiakasta ei saada innostumaan. Tämä ei ole välineestä riippuva asia, vaan siitä, miten asiakaskohtaaminen hoidetaan. Etätapaamisiin pitää valmistautua jopa entistä paremmin, jotta ne saadaan toteutettua tehokkaasti.

Face to face -tapaamisella on tarkoitettu aiemmin fyysistä tapaamista, mutta oikeasti tapaaminen on tapaaminen välineestä riippumatta.

Asiakkaita hoidetaan monikanavaisesti muutenkin eri välineillä, etätapaaminen tuo vain keinovalikoimaa lisää. Eli kysymys on siitä, olemmeko antaneet asiakastyötä tekeville henkilöillemme työkalut ja osaamista niin, että voimme vetää asiantuntevia ja myyviä palavereita välineestä riippumatta, tekniikkaa hyödyntäen.

Mitä asioita huomioida tehokkaan etämyyntikanavan hyödyntämiseksi

Olen keskustellut asiakkaideni kanssa, miten he ovat muuttaneet toimintaansa ja mitä huomioita he ovat tehneet etämyynnistä. Ihan aluksi etätapaamiset kannattaa kuvata osaksi myyntistrategiaa ja myyntiprosessia. Kun mietit etämyyntiä osana myyntistrategiaanne, niin tässä hyviä kysymyksiä:

  • Onko olemassa riski, että kilpailijat puhaltavat ohitsemme ja putsaavat pöydän, jos emme panosta kunnolla etämyyntiin?
  • Mitä olemme jo oppineet etätapaamisista, eli missä olemme onnistuneet, missä emme? MItä korjausliikkeitä tulee tehdä?
  • Minkälaista osaamista tarvitsemme, jotta voimme vaikuttaa asiakkaaseen paremmin? Osaammeko hyödyntää tekniikkaa ja vetää palaverit tehokkaasti?
  • Onko asiakasviestimme terävä ja esitysmateriaamme asiakaslähtöinen ja myyvä?
  • Onko ratkaisumme helppo ostaa etänä?

Etäpalaveri onnistuu, kun se etenee sujuvasti, tekniikka on hallussa ja powerpointit ovat ytimekkäitä. Ei haittaa, jos osaat käytää ryhmätyötiloja tai whiteboard -ominaisuuksia, joilla toteutetaan vaativammatkin palaverit. Nämä ovat kaikki myynnin uusia osaamisalueita. Ennen kaikkea oma tarjooma ja asiakasviesti on oltava kunnossa.

Kirjoittaja Juha Porkka
Partner, MBA
Business Performance Finland Oy

Ajankohtaiset webinaarit, lisätietoa ja ilmoittautuminen:

Myyminen ja asiakastyö etänä – hyödynnä etäpalaverit tehokkaasti! 21.-28.1.2021 Klo 10.00

Asiakkuuksien johtaminen 26.1.-2.2.2021 Klo 10.00

Avainasiakkuuksien johtaminen 9.-16.3.2021 Klo 10:00

Ota yhteyttä yrityskohtaisesta koulutuksesta tai webinaarista!

Lauri Jukarainen, asiakkuuspäällikkö

p: 050 522 0954

lauri.jukarainen@nullwebakatemia.fi

WebAkatemian uusi markkinointiassistentti esittäytyy!

Hei, olen Anna-Maria Aronkoski, tuttavallisemmin Anna. 

Pääsin mukaan WebAkatemian markkinointitiimiin markkinointiassistentiksi ja innolla odottelen uusia haasteita. Nyt viikon jälkeen voin sanoa, että vauhtia varmasti tulee riittämään! Vastaan omalta osaltani digimarkkinoinnin kampanjoista. Pääsen myös lanseeraamaan aivan uuden koulutuspalvelun, josta kuulette pian lisää!

Vapaa-ajalla harrastan tankotanssia ja yleisesti urheilulajeja laidasta laitaan. Innostun helposti uusista asioista ja tämän myötä minut saattaakin löytää joko Norjasta vaellusretkeltä tai Redbull400 ylämäkijuoksukilpailusta Lahden mäkihyppytornilta.

Alun perin olen kotoisin Hämeenlinnasta, jossa asuin lukiosta valmistumiseen asti. Sen jälkeen tie vei Lahteen opiskelemaan materiaalitekniikan insinööriksi. Koulu innoitti lähtemään ulkomaan vaihtoon Saksaan ja vaihto-opiskelun jälkeen nappasin itselleni työharjoittelupaikan vaatesuunnittelijana Berliinistä.

Saksa ei kuitenkaan riittänyt, vaan insinöörin paperien saamisen jälkeen seuraavana aamuna löysin itseni lentokentältä laukku pakattuna neljän kuukauden mittaiseen seikkailuun Aasiassa ja Australiassa. Kengurumaan kulttuuri ja elämäntapa tekivät vaikutuksen ja aiempi suunnitelma vaihtui vuoden työlomaksi Australiassa. Töitä tein farmeilla, asiakaspalvelussa ja talon rakentajana. Vuosi ehdottomasti opetti, että aina kannattaa yrittää ja vain taivas on rajana kun uskoo omaan tekemiseensä.

Suomeen palattuani tein parisen vuotta töitä vaatetusalalla sekä liikuntatapahtuma-alalla assistentin tehtävissä. Kokemusta on markkinoinnista, sisällöntuotannosta, uutiskirjeistä ja asiakaspalvelusta. Koen uusien asioiden oppimisen erittäin mielekkäänä ja motivoivana. Tämän myötä oman henkilökohtaisen osaamispankin täydentäminen on isossa roolissa myös vapaa-ajalla.

Koulutusala itsessään on toimialana itselle täysin uusi. Uskon että WebAkatemian hyvällä ja ajankohtaisella tarjonnalla on paljon kysyntää yrityksissä varsinkin näin poikkeusaikoina.

Nyt jos koskaan kannattaa panostaa työntekijöiden kouluttamiseen ja osaamiseen, erityisesti teknologiakehityksen ja palvelumuotoilun saralla. 

Ihanaa syksyä kaikille ja tsemppiä tulevaan!

Anna Aronkoski, markkinointiassistentti
anna.aronkoski@nullwebakatemia.fi
p: 044 241 2865

 

Tutustu ajankohtaiseen koulutustarjontaamme täällä: koulutuskalenteri

Uusi koulutuspalveluiden asiakkuuspäällikkö esittäytyy

Nimeni on Lauri Jukarainen ja aloitin juuri asiakkuuspäällikkönä WebAkatemiassa. 

Olen savolaislähtöinen ja nuoruuteni vietin pääasiassa pallon perässä juosten Mikkelissä. Kymmenen vuotta sitten muutin vielä syvemmälle Savoon, kun aloitin kauppatieteiden opinnot Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Nykyisinkin harrastan urheilua, ruoanlaittoa ja toivottavasti pian pääsee taas matkustelemaan.

Opintojen ohella aloitin työskentelyn pankissa asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä. Vuoden 2016 alussa käänsin kurssin kohti Helsinkiä ja siirryin Mandatum Lifelle henkilöriskivakuutusten ja sijoitusten pariin. Mandatumilta jatkoin LähiTapiolaan, jossa viimeiset kaksi ja puoli vuotta vierähtivät yritysten lisäeläkevakuutusten ja henkilöriskien myynnissä.

Nyt vastaan Varangi Oy:llä ja Ratekoulutuksessa asiakkuuksista ja myynnistä. Odotan innolla työskentelyä itselleni uudella toimialalla, kun lähes 10 viimeistä vuotta vierähti finanssimaailmassa. Olen aina pitänyt jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä tärkeänä niin yksilötasolla kuin organisaatioidenkin näkökulmasta. On hienoa päästä osaavaan joukkoon palvelemaan asiakkaitamme. Olen varma, että hyppäys korporaatiomaailmasta uuteen ympäristöön ja pienempään yritykseen on opettavaista ja kehittävää.

Tarkoitukseni on kehittää asiakassuhteitamme entistäkin paremmaksi.

Haluan tuntea asiakkaideni tarpeet ja toiveet, jotta voin tuottaa proaktiivisesti lisäarvoa meille kaikille. Olenkin erittäin kiinnostunut kuulemaan, miten voisin auttaa juuri sinua ja teitä. Uskon, että yhteistyössä pitkän linjan koulutustuottajiemme ja laajan kouluttajaverkostomme kanssa löydämme teille sopivimmat osaamisen kehittämisen ratkaisut.

Antoisaa syksyä! Toivottavasti pääsemme pian tekemään tuloksellista yhteistyötä.

Koulutusterveisin

Lauri Jukarainen

p: 050 522 0954

lauri.jukarainen@nullwebakatemia.fi

Tutustu ajankohtaiseen koulutustarjontaamme täällä: koulutuskalenteri

 

Webinaarikoulutukset starttaavat elokuussa – osaamisen päivitys on nyt erityisen tärkeää

Arvoisat asiakkaat ja yhteistyökumppanit, energistä elokuuta!

Kesäloma on ollut onnistunut, kun mieli halajaa jo töihin. Näin olen kuullut tänä viikonloppuna moneltakin tuttavalta kesäisillä kuntopoluilla ja aurinkoisilla terasseilla.

Olen itse aivan innostunut, nyt kun uudistunut webinaariohjelmistomme starttaa leppoisan kesän jälkeen. Koulutuskalenterissa on ajankohtaisia ohjelmia, uusia sisältöjä ja aiempia hittejä. Mukana remmissä on uusia kouluttajia ja jo monille tuttuja asiantuntijoita.

 

Kylläpä oli aikamoinen kevät. Korona kurmuutti ja kyykytti, mutta niin vaan sieltä kölin alta taas noustiin raikkaampaan ilmaan. Poikkeustilanteissa rakentuu aina uutta. Sinnikkäät tekijät ja osaamisestaan huolehtivat menestyjät löytävät uusia polkuja ja keinoja. Vaikka virusta ei ole vielä taltutettu, yhteiskunta pyörii ja osaamisen pitää olla kunnossa. Webinaarikoulutukset ovat hyvä keino pysyä kartalla; opiskelu ja tietojen päivitys hoituu kätevästi etänä.

Ammatillisesti elämme herkullista aikaa. Ehkä pieni pysähtyminen ja ajattelun ajattelu teki jopa terää muutoinkin. Onneksi ei lamaannuttu, vaan käärittiin hihat yhdessä. Uusia avauksia, konsepteja ja metodeja on otettu käyttöön. Me konkaritkin olemme oppineet itse lisää samalla, kun palvelemme ja  ohjaamme vanhoja ja uusia asiakkaitamme etätyöskentelyyn ja verkossa opiskeluun.

WebAkatemia yhteistyössä laaja osaamisverkostomme

WebAkatemian laadukkaat webinaarikoulutukset pitävät pintansa uusien toimijoiden ilmaisten sisäänheittotuotteiden tulvassa. Prosessit ovat hioutuneet viimeisen kolmen vuoden aikana ja lastentaudit on sairasteltu leanisti jo aiemmin. Uusia palvelutuotteita on lanseerattu ja niin tehdään edelleenkin. Helppoa, kätevää ja kustannustehokasta! Näin kiittelevät asiakkaamme.

Saimme lisää ajankohtaisia aiheita ja kovasti odotettuja uusia webinaarikouluttajia loistavaan osaamisverkostoomme. Olemme saaneet uusia ideoita ja kehittäneet toimintaamme hyvin alkaneiden yhteistuotantojen nosteessa.

Uusi koulutuspalvelu: Webinaarikortin™ avulla koulutat henkilökuntasi suunnitelmallisesti, edullisesti ja vaivattomasti!

Ajankohtaisessa, jatkuvasti täydentyvässä koulutuskalenterissa olevien, yksittäisten webinaarikoulutusten lisäksi tarjoamme uutena palveluna Webinaarikorttia, jolla saat huomattavat edut itsellesi ja tiimillesi. Lue lisää, kuinka hyödyt ryhmäalennuksista Webinaarikortilla: https://webakatemia.fi/webinaarikortti/

Jatkuvaa kehittämistä ja hyvää yhteistyötä

Olemme saaneet Menestyjä-sertifikaatit viitenä peräkkäisenä vuotena ja iso kiitos siitä kuuluu teille, arvoisat asiakkaamme,  yhteistyökumppanit ja tietenkin oma loistava tiimimme. Jatketaan hyvää työtä osaamisen kehittämisen mielenkiintoisella ja merkittävällä näköalapaikalla. Olen avoin hyvälle kehittämiselle nykyisen toimivan liiketoimintaprosessin rinnalle. On tulossa erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä syksy.

Osaaminen ja yhdessätekeminen on meidän valttimme ja ilomme. Suuret kiitokset! Tavataan langoilla!

Erja Laurila, liiketoimintajohtaja, koulutustuottaja, Co-Founder

WebAkatemia tiimeineen

Tutustu syksyn ohjelmistoon tästä: webakatemia.fi/koulutuskalenteri/