Huomioi oikeudelliset ratkaisut ja parhaat toimintamallit hybridityössä

Kuinka kannattaa toimia, kun

 • työyhteisössä ei tahdota siirtyä takaisin vanhoihin toimintamalleihin
 • halutaan suunnitella, sopia ja ohjeistaa fiksusti ja modernisti, ehkä myös uusia etätyöskentelypaikkoja mahdollistaen?
 • halutaan käyttöönottaa työnantajan päättämät uudet tehostetut toimitilaratkaisut
 • huomioidaan työntekijän toiveet aiempaa paremmasta työn ja muun elämän yhteensovittamisesta.

Etä– ja monipaikkatöitä voidaan lainsäädäntömme mukaan tehdä koko työpäivä tai osa päivästä, lähes mihin kellonaikaan tahansa. Etä- ja monipaikkatyö, tai hybridityömalli voi kuitenkin synnyttää uusia kysymyksiä.

 • Mistä kaikesta kannattaa päättää, aiempien linjausten lisäksi tai niitä muuttaen?
 • Mitä kaikkia sääntöjä ja asiakirjoja on syytä päivittää?
 • Kannattaisiko harkita jopa kaikkein suurimman vapauden työntekijälle tarjoamaan joustotyöhön siirtymistä?
 • Mitä työnantajan kannattaa huomioida, jos työntekijä tahtoisi työskennellä monipaikkaisesti myös ulkomailta käsin? Mihin olisi syytä laittaa rajat?
 • Entä jos työntekijä aikoo työskennellä etänä ”sairauslomalta”? Saako antaa toimia näin? Pitäisikö jopa edellyttää vai päin vastoin kieltää?
 • Kuinka työnantaja saa halutessaan teknisesti valvoa etätöitä? Rajanvetoja?

Tässä webinaarissa saat vastauksia siihen, kuinka työnantajan on syytä käytännössä menetellä: mihin esimerkiksi voi asettaa ohjeistuksen, luottamuksen ja seurannan rajat? Miten esihenkilö pystyy yhtäältä varmistamaan, etteivät hybridityötä tekevät uuvu – ja toisaalta takaamaan, ettei kukaan välttele töitä? Kuinka ennakoida ja reagoida, kun olosuhteet voivat muuttua nopeastikin? Ihannetilanteessa esihenkilö voi keskittyä tavoitteiden saavuttamisessa tukemiseen ja tuloksen tekemisen mahdollistamiseen, mutta käytännössä kannattaa tarttua moneen muuhunkin toimeen.

Tässä koulutuksessa saat kattavan ja käytännönläheisen tietopaketin ajankohtaisista kysymyksistä vastauksineen. 


Kenelle

Etä- ja monipaikkatyön juridiikkaa -webinaari on tarkoitettu ensisijaisesti etä- ja monipaikkatöitä tekevien esihenkilöille, mutta se soveltuu mainiosti myös henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja johtajille sekä itse hybridityötä tekeville. Kohderyhmään kuuluvat kaikki työyhteisöt, joissa etä- tai monipaikkaista työtä tehdään tai harkitaan – niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla.


Hyöty osallistujalle

Tarjolla on oikeudellinen tietopaketti siitä, kuinka työntekijät ja heidän esihenkilönsä mahdollisimman kattavasti pystyvät voittamaan haasteet ja hyödyntämään uudet mahdollisuudet – niin että myös työnantaja hyötyy maksimaalisesti.

 • Ratkotaan käytännön esimerkkien kautta niitä oikeudellisia haasteita, joita hybriditöiden tekeminen tuo työyhteisölle ja sen yksittäisille jäsenille
 • Nostetaan esiin parhaita, juridisesti hyväksyttyjä käytäntöjä etä- ja monipaikkatyöskentelyn sujuvoittamiseksi
 • Muistetaan kautta linjan hyvien työyhteisötaitojen sekä laillisten ratkaisujen yhteys

Luottamuksen vahvistamiseksikin on syytä ohjeistaa, sopia ja tehdä tarkistuksia. Tavoitteet, seuranta, koordinointi ja tuki ovat tärkeitä myös esihenkilön oman oikeudellisen selustan turvaamiseksi.


Ohjelma

Yleiskatsaus nykytilanteesta ja mahdollisuuksista

 • Millä ehdoilla etätöitä voi vähentää tai lisätä? Vaikka ulkomaille?
 • Keille etätyömahdollisuutta on edelleen tarjottava? Entä lähityötä?
 • Mitä monipaikkainen eli hybridityö käytännössä tarkoittaa?
 • Mitä etätyösuosituksen päättyminen käytännössä tarkoitti? Mitä ei?
 • Entä jos etätyösuositus palaa?
 • Kuinka välttää kankea paluu vanhoihin toimintatapoihin?

Etä- ja monipaikkatyön tavoitteet ja valvonta – erot ja yhtäläisyydet lähityöhön verrattuna

 • Koska ja kuinka kenenkin pitää olla tavoitettavissa?
 • Etätyöntekijän tekninen valvonta? Keinot ja rajat
 • Mikä on työaikaa ja mikä ei? Miten työaikaa pitää seurata?
 • Koko työpäivä vai osan päivää etänä? Tarve saapua työnantajan tai asiakkaan toimitilaan?
 • Raportointivelvollisuus päivän tehdyistä töistä ja tunneista vai ei?
 • Kuinka paljon esihenkilö saa luottaa: millainen on laillisen ”minimivalvonnan” taso?
 • Mitä jos työ ei suju? Mistä syystä?
 • Kun työntekijä on sairaana tai kun hänen pitäisi hoitaa lapsia, niin voiko hän jäädä etätöihin?
 • Korvaavan, kevennetyn tai mukautetun työn teettäminen etä- ja monipaikkatöissä? 

Miten etä- ja monipaikkatyö sekä työaikalain mahdollistama, vielä suurempaa vapautta ja vastuuta tarjoama joustotyö eroavat toisistaan?

 • Entä mitkä ovat yhtäläisyydet?
 • Mitkä joustotyön ehdot ehkäisevät uupumista? Miten?
 • Jos työntekijä ei toimikaan niin itseohjautuvasti kuin työnantaja on olettanut?
 • Kannattaisiko siirtyä etä- tai monipaikkatyöstä joustotyöhön? Millaiset sopimukset tarvittaisiin? 

Etätyöt ulkomailla

 • Sallitaanko etätyöt ulkomailla? Millä ehdoilla?
 • Verot ja vakuutukset? Sosiaaliturva?
 • Mikä on A1-todistus: milloin ja mihin se nykyään tarvitaan? Miten se hankitaan?
 • Säilyvätkö tietoturvaohjeet ennallaan vai onko niitä syytä päivittää? 

Vinkkejä työpaikka- tai tiimikohtaisiin menettelyihin, ohjeisiin ja sopimuksiin

 • Ketkä päättävät etä- ja monipaikkatöistä? Kuinka yksilöllisesti?
 • Missä ja milloin hybriditöitä saa tehdä? Missä ja milloin ei?
 • Äkilliset muutokset työskentelyolosuhteisiin? Pikavauhtia työnantajan tai asiakkaan toimitilaan?
 • Etätyöt sairaana? Saako vaiko eikö saa tehdä? Pitääkö joskus?
 • Tapaturmat? Mitä pakollinen tapaturmavakuutus kattaa ja mitä ei?
 • Kuinka ja kenen nyt pitää huolehtia ergonomiasta ja muusta työturvallisuudesta?
 • Mitä työvälineitä työnantaja tarjoaa etätöihin, kun lähityöhönkin on taas mahdollisuus? Millä ehdoilla?
 • Entä kuinka monipaikkatyön matkakustannukset huomioidaan?
 • Työaikaliukumat päivän alussa tai lopussa niin, että välillä ollaan vapaalla?
 • Voiko työnantaja nyt kieltää tekemästä ”plussa- tai miinustunteja” etänä?
 • Tai jos sallitaan maksimaaliset vapaudet, niin paljonko saldoja saa kerryttää?
 • Nykyisten sopimusten ja ohjeiden muutosprosessit käytännössä 

Aikaa kysymyksille


Ajankohta: 4.10.2023 klo 13:00 – 14:30 
– voit katsoa webinaarin myös tallenteena myöhemmin.

Webinaarikoulutuksen hinta: 227 euroa / hlö (+ alv 24 %)
– sisältää livewebinaarin ja tallenteen sekä koulutusmateriaalin. Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen. Saat linkin sähköpostiisi livetilaisuuden jälkeen.

Ryhmäetuhinta:
197 euroa / hlö + alv 24 % kun samasta organisaatiosta on kaksi osallistujaa, 177 euroa / hlö (+ alv 24%), kun samasta organisaatiosta on kolme tai useampi osallistujaa


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Katariina Sorvanto

Etä- ja monipaikkatyön juridiikkaa – hybridityön parhaat käytännöt (90 min)

Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on juristi, joka on perehtynyt laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esihenkilönä työskennellen.

Katariina on innostava ja pidetty, pitkällä esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työoikeudellisissa kysymyksissä.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

”Kouluttajalla innostava ote. Tiukkaa faktaa kiinnostavin esimerkein ja elävä tapa konkretisoida asiaa. Kiitos!”

”Hyvä kouluttaja. Voisin osallistua uudestaan hänen kursseilleen.”

”Kouluttajalla selkeä ulosanti, asiantunteva, miellyttävä kuunnella.”

”Hyvä luennoitsija, monipuolinen tietämys.”

(4.8)

Ilmoittautuminen

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Etä- ja monipaikkatyön juridiikkaa – hybridityön parhaat käytännöt (90 min) -koulutukseen
04.10.2023, klo 13:00 - 14:30

 
Hlö(ä)

Suositun webinaarikoulutuksen uusinta!

"*" näyttää pakolliset kentät