Kaksi johtavaa myyntitykkiä Otaniemessä, osallistu koneeltasi tai tule Urban Milliin!

 

Myynnin päätökset tehdään tyypillisesti 0-20% luottamustasolla, eli lähes puhtaasti tunnepohjaisesti. Tämä kumpuaa ennen kaikkea johtajien kyvystä johtaa myyntiä faktapohjaisesti ja prosessikehityksen kautta.

 

Kun Lean-menetelmiä otetaan käyttöön myynnin tehostamiseksi, pitää myös myynnin johtamiskulttuuri päivittää tälle vuosituhannelle. Tiedon määrä myynnissä kasvaa moninkertaiseksi joka vuosi ja sitä on osattava tulkita oikein – erityisen tärkeää on varmistaa tiedon laatu, jotta voimme oppia johtamaan myyntiä faktapohjaisen prosessikehityksen kautta.

Myyntiorganisaation kulttuuriin latautuu erityisen paljon kokemuksia, uskomuksia, intohimoja, filosofiaa ja yhteiset arvot. Samalla kun prosessi-sana mielletään johdon kontrollointityökaluksi ja kaikennäköinen tiedon raportointi täysin turhaksi, on lisäarvon tuottaminen asiakkaalle se, johon oma nimi halutaan yhdistettävän. Entä jos faktoihin pohjautuva prosessin optimointi auttaisi tuottamaan lisäarvoa asiakkaalle, ja sitä kautta lisämyyntiä?

Lean-myyntikulttuurin johtaminen on avain pysyvän kilpailukyvyn saavuttamiseen.

Myyntiorganisaation kulttuuri pohjautuu jaettuihin asenteisiin, uskomuksiin, käytäntöihin, sekä kirjoitettuihin ja kirjoittamattomiin sääntöihin. Nämä kaikki muovautuvat pitkän ajan saatossa ja muodostuvat uskomuksiksi, joihin luotetaan. Usein niihin myös jumiudutaan ja näin estetään myyntiprosessin tehostaminen ja jatkuva kehittäminen hyödyntäen mm. Lean-menetelmiä. Tämä sisäinen luottamus vaikuttaa kaikkeen tekemiseen, tuottavuuteen, sekä suorituskykyyn eli pysyvän kilpailukyvyn saavuttamiseen. Kulttuurimuutos antaa siis selkeät autonomiset ohjenuorat yhteistyölle, asiakkaan lisäarvon tuottamiselle, tiedon avulla johtamiseen ja systemaattiseen myynnin tehostamiseen pikavoittojen etsimisen sijaan. Myös tavat markkinoida ja mainostaa uskottavasti omaa tuotettaan perustuvat tähän luottamukseen.

Organisaatiokulttuuria pidetään yhtenä vaikeimmista asioista muuttaa, mutta tarvitseeko sen todellisuudessa kuitenkaan olla noin? Onnistuneet kokemukset osoittavat, että ei tarvitse.

Tämän webinaarin tarkoituksena on antaa ideoita ja vinkkejä, sekä konkreettisia työkaluja myyntiorganisaation kulttuurin muutoksen johtamiseen, sekä oikeiden työskentelytapojen omaksumiseen ja monistamiseen. Lean-myyntikulttuurin luomiseen.


Kenelle 

Päättävissä rooleissa oleville operatiivisen myyntijohdon avainhenkilöille. Kaikille uusia ajatuksia kaipaaville liiketoiminnan kehitysjohtajille ja esimiehille, joille myyntiorganisaation nykymeininki ei vaan ole parasta mihin pystyttäisiin.


Koulutuksesta saat

 • Lean-myynnin perusteet sekä vaikuttavuusarvion yritykseesi.
 • Katsauksen tyypillisiin myyntikulttuurin pullonkauloihin ja vinkkejä kuinka ratkaista haasteet.
 • Opit motivoimaan myyntitiimisi arvostamaan myyntiprosessin kehitystä ja noudattamista.
 • Miten kehityksen seuraamisesta voi tulla innostavaa ja vahvistavaa.
 • Kuinka työntekijöistä tulee sitoutuneita myyntikulttuurin rakentajia.
 • Vinkkejä miten sinun itsesi tulisi muuttaa toimintaasi.

Ohjelma

 • Myyntiprosessin kehittämisen nykytila ja mahdollisuudet, Lean-myynti
 • Myyntikulttuuriin liittyvät haasteet, kokemuksia sekä pienistä että suurista yrityksistä
 • Miten myyntikulttuuri haasteet ilmenevät, ja kuinka sitä selvitetään.
 • Myyntitiimin hyväksyntä muutoksille on ratkaiseva. Keppi vai porkkana?
 • Kaikki lähtee liikkeelle asiakkaalle tuotettavasta lisäarvosta ja sinusta itsestäsi.

Aikaa kysymyksille


Ajankohta: 17.6.2019 klo 10.00 – 11.30 (voit katsoa myös tallenteena, silloin kun haluat, ihan mistä vain haluat)

Webinaarikoulutuksen hinta: 197 euroa (+ alv 24 %) / hlö pitää sisällään live- ja webinaaritallenteen sekä koulutusmateriaalin.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta) kaksi henkilöä tai enemmän 177 euroa/hlö.

HUOM! Webinaari lähetetään suorana Otaniemestä Urban Milliltä. Voit tulla katsomaan koulutusta myös paikan päälle!  Saliin mahtuu 20 ensimmäistä.

Jos tulet Urban Millille, kirjoita tieto Muut tiedot -kohtaan.

Paikka: https://urbanmill.org/yhteystiedot/


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Antti Nevalainen ja Antti Leijala

Kouluttajana toimivat valmentaja, toimitusjohtaja Antti Nevalainen, Valmento Oy ja  Antti Leijala, PKtehokasyritys Oy.

Nevalaisella on jo 25 vuoden kokemus palveluliiketoiminnasta ja hän on valmentanut ihmisiä menestymään omassa myynti- ja johtamistyössään toistakymmentä vuotta. Taustalla on käytännön menestyksekästä ja palkittua kulttuurin luomista vuosikymmenien varrelta.

Leijalalla on vahva osaaminen ja intohimo auttaa yrityksiä tehostamaan kilpailukykyään konkreettisin askelin. Hänellä on taustalla vahva kansainvälinen johtajakokemus, mm. myynnin, tuotehallinnan, hinnoittelun ja toimintamallien kehittämisestä ja lisäksi hän on toiminut pitkään muutosjohtajana, hallintojohtajana ja laatujohtajana. Hänet tunnetaan Lean-myynnin pioneerina.

 


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.