Valitse sivu

Miten hyödynnät ”nopeat voitot”, mahdollistat jatkuvan parantamisen ja sitoutat henkilöstön muutoksiin?

On tärkeää osallistaa tiimit ja koko henkilöstö muutoksiin jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Erinomainen tapa saada ihmiset sitoutumaan muutoksiin ja toiminnan kehittämiseen on ottaa heidät mukaan arvioimaan ja parantamaan toimintaa suhteessa organisaation tavoitteisiin ja strategiaan. Tämä on myös loistava keino viestiä esimerkiksi uudesta strategiasta – näin saadaan kaikki samalle kartalle.

Eurooppalainen arviointi- ja kehittämismalli EFQM (European Foundation for Quality Management) tarjoaa tähän hyvän viitekehyksen. Sen avulla organisaation toimintaa arvioidaan viiden toimintaa ja neljän tuloksia käsittelevän arviointialueen ja kriteeristön pohjalta.

Mallin voi ladata veloituksetta internetistä ja se on helppo ottaa käyttöön tukemaan organisaation toimintaa, johtamista ja jatkuvaa kehittämistä.


Kenelle

Kaikkien organisaatioiden tai eri yksiköiden johtotehtävissä toimiville sekä kehittämisestä vastaaville henkilöille.


Tämän koulutuksen hyödyt

 • Saat käyttöösi EFQM-mallin arviointiin ja kehittämiseen
 • Saat konkreettiset askelmerkit, miten voit osallistaa ja sitouttaa henkilöstön muutokseen sekä jatkuvaan parantamiseen
 • Ymmärrät EFQM-arviointi- ja kehittämismallin perusperiaatteet
 • Opit, miten hyödyntää EFQM-mallia tehokkaan ja osallistavan muutoksen toteuttamisessa
 • Kuulet, miten saat kaikki organisaatiossa samalle ”kartalle”
 • Opit miten ”Quick Winsien” avulla lisäät henkilöstön motivaatiota muutokseen
 • Kuulet,miten osallistamalla ja yhteistyöllä voidaan ennaltaehkäistä kriittiset ”pullonkaulat”
 • Saat vinkkejä osallistavaan muutostyöskentelyyn

Ohjelma

 • Miten osallistaa henkilöstö muutokseen
 • Toiminnan itsearviointi ja kehittäminen EFQM-mallin avulla
  • Case-esimerkkejä mallin hyödyntämisestä
 • Kaikki samalle ”kartalle”
 • ”Quick Winsien” tunnistaminen
  • Mitkä nopeat voitot?
 • Kriittisten ”pullonkaulojen” välttäminen
 • Seuraavat askeleet
  • Näin saat mallin käyttöösi
  • Best Practises
 • Aikaa kysymyksille

Ajankohta: 15.5.2019 klo 13.00 – 14.30 (voit katsoa myös tallenteena, silloin kun haluat, ihan mistä vain haluat)

Webinaarikoulutuksen hinta: 197 euroa (+ alv 24 %) / hlö pitää sisällään live- ja webinaaritallenteen sekä koulutusmateriaalin.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta) kaksi henkilöä tai enemmän 177 euroa/hlö.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Mira Kivistö

KTM, Pol.kand. Mira Kivistö ConTe Oy:stä on kokenut toiminnan ja henkilöstön kehittäjä, jonka missiona on auttaa organisaatioita hyödyntämään potentiaaliaan haluttujen tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi. Mira on toiminut arvioijana sekä Suomen Laatupalkintokilpailussa että Suomen Innovaatiokilpailussa. Hänellä on kokemusta sekä ulkoisena (esim. Aalto yliopiston Nanofab) että sisäisenä (mm. Finnair) kehittäjänä toimimisesta. Kouluttajana Mira on saanut positiivista palautetta mm. innostavuudestaan ja käytännönläheisyydestään.


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.