Toimivimmat henkilöstöratkaisut alenevaan suhdanteeseen

Ajankohtaista tietoa sopeuttamistoimista!

Webinaarissa käsitellään perusteet, menettelyt ja mahdollisuudet työn vähenemisestä johtuville irtisanomisille, lomautuksille, osa-aikaistamisille ja työsuhteen ehtojen muutoksille. Myös alihankinnan ja vuokratyövoiman käytön mahdolliset rajoitukset sekä lakien ja työehtosopimusten sallimat sopimiset sopeuttamistilanteissa käsitellään.

Uusi yt-laki tuli voimaan 1.1.2022. Useimmat sopeuttamistoimet edellyttävät uudistettujen säännösten soveltamista. Tässä webinaarissa käydään läpi sopeuttamistoimia koskevat uudistetut muutosneuvottelut.


Kenelle

Liiketoiminta- ja henkilöstöjohto sekä esihenkilöt.


Hyödyt

Tässä webinaarikoulutuksessa käydään tiiviissä muodossa seikkaperäisesti läpi kaikki yksipuoliset ja sovittavissa olevat ratkaisuvaihtoehdot sekä niiden toteuttaminen lainsäädäntö, työehtosopimusmääräykset ja oikeuskäytäntö huomioiden. Koulutuksessa saat ohjeet virheiden välttämiseen.

Kokeneet sopeuttajat antavat osaamisensa käyttöösi!


Ohjelma

Sopeuttamistoimien eri muodot

 • Kuinka valita oikea sopeuttamistoimi?
 • Lomautukset vai irtisanomiset?
 • Riittäisikö osa-aikaistaminen muutoksen keinona?
 • Kuinka olennainen työsuhteen ehdon muutos toteutetaan?
 • Liikkeen luovutus, alihankinta ja vuokratyövoima muutoksen osana

Sopeuttamistoimia koskeva yt-menettely

 • Kuinka muutosneuvottelut käydään ja kuinka yt-lain muutos vaikuttaa sopeuttamisneuvotteluihin?

Sopeuttamistoimissa huomioitavia seikkoja

 • Paikallisen sopimisen mahdollisuudet
 • Selviytymislausekkeiden käyttäminen sopeuttamisessa
 • Perhevapaalla olijoiden rooli
 • Luottamushenkilöiden asema
 • Määräaikaiset ja osa-aikaiset työntekijät sopeutuksen kohteena
 • Takaisinottovelvollisuuden asettamat reunaehdot
 • Muutosturva ja työllistymisvapaa
 • Työnantajan velvollisuus kustantaa työllistymistä edistävää valmennusta

Kuinka välttää tyypillisiä virheitä ja riidanaiheita?

Käytännön esimerkkejä hyvin toimivista ratkaisuista

Aikaa kysymyksille


Ajankohta: 14.11.2023 klo 13:00 – 14:30
– voit katsoa webinaarin myös tallenteena myöhemmin

Webinaarikoulutuksen hinta: 227 euroa / hlö (+ alv 24 %)
– sisältää livewebinaarin ja tallenteen sekä koulutusmateriaalin. Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa 2 kk ajan koulutuksen jälkeen. Saat linkin sähköpostiisi livetilaisuuden jälkeen.

Ryhmäetuhinta: 197 euroa / hlö (+ alv 24 %), kun samasta organisaatiosta on kaksi osallistujaa, 177 euroa / hlö (+ alv 24 %), kun samasta organisaatiosta on kolme tai useampi osallistujaa.

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos peruutus tehdään myöhemmin kuin 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Harri Hietala ja Pekka Kähkönen

Sopeuttaminen henkilöstöjärjestelyillä (90 min)

Varatuomari Harri Hietala on työlainsäädännön ja työehtosopimusten asiantuntija lakipalveluyrityksessä (Sopla.fi). Hän on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia ja keväällä 2022 ilmestyi Alma Talent Oy:n kustantama teos: Hietala – Kaivanto, ”Uusi yhteistoimintalaki käytännössä”.  Hietala toimi vuosina 2014-2020 yhteistoiminta-asiamiehenä tehtävänään muun muassa yhteistoimintaa koskevan lainsäädännön noudattamisen valvonta ja neuvonta lakien soveltamisessa. Hän on toiminut myös pitkään työnantajajärjestöissä: Palta ry:n varatoimitusjohtajana, työmarkkinajohtajana ja lakiasiainjohtajana, TIKLI ry:n toimitusjohtajana, Työnantajaliitto Allianssin toimitusjohtajana, Finergy ry:n apulaisjohtajana sekä Suomen Työnantajain Keskusliitto STK:n ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT:n asiamiehenä.

Varatuomari Pekka Kähkönen toimii LexAuctor Oy:n toimitusjohtajana. LexAuctor Oy on erikoistunut työoikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen ja paikallisen sopimisen käytännön toteuttamiseen. Kähkönen on aiemmin toiminut yli kymmenen vuotta Posti -konsernin työsuhdejohtajana ja ollut toteuttamassa lukuisia mittavia yhteistoimintaprosesseja sekä henkilöstön sopeuttamisratkaisuja myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kähkösellä on lisäksi yli viidentoista vuoden työkokemus Tekniikan Akateemiset ry:n oikeudellisen osaston johtajana.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

"Hyviä käytännön esimerkkejä, jotka ovat puuttuneet täysin monista asiaa koskevista aiemmista koulutuksista. Kouluttajilla selkeä puhetapa ja esitystyyli."

"Asiantuntevet kouluttajat, selkeäsanaiset, ei turhaa liirumlaarumia ja poukkoilua. Ajankäytöllisesti tehokas tietoisku."

"Kouluttajilla selkeästi hyvä substanssiosaaminen."

"Selkeä ulosanti molemmilla."

"Pähkinänkuoressa kaikki oleellinen."

"Osaavat asiansa, pitkä kokemus näkyy."

(4.8)

Ilmoittautuminen

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Sopeuttaminen henkilöstöjärjestelyillä (90 min) -koulutukseen
14.11.2023, klo 13:00 - 14:30

 
Hlö(ä)

Uudistettu webinaarikoulutus!

"*" näyttää pakolliset kentät