Työskennelläänkö teillä useassa toimistossa? Opi miten hioa tiimi huippuunsa etäisyydestä huolimatta!

Webinaarin tarkoituksena on tarkastella monipaikkaisuuden vaikutuksia yhteistyöhön, antaa osallistujille eväitä omien työtapojen kehittämiseen monipaikkaiseen työhön sopivaksi sekä kertoa esimerkkejä monipaikkaisesti toimivien organisaatioiden tavoista kehittää yhteistyötä.

Monipaikkaisuus työssä voi tarkoittaa monia eri asioita. Organisaatiossa työskennellään ehkä monitilatoimistossa ja omat kollegat istuvat ehkä joka päivä eri paikassa, toimipisteitä voi olla useilla eri paikkakunnilla ja usein työtä tehdään myös etänä.

Etäisyyden lisääntyminen haastaa työyhteisöt ja yhteistyön onnistuminen edellyttää toimintatapojen kehittämistä. Yksilö voi vaikuttaa moniin asioihin kiinnittämällä huomiota omaan tapaan hoitaa työnsä sekä ymmärtämällä työtehtävien riippuvuussuhteet organisaatiossa. Webinaarista saat myös ideoita toimintatapojen kehittämiseen tiimi- ja organisaatiotasolla.


Kenelle: 

Koulutus sopii tietotyöläisille, asiantuntijoille ja esimiehille, jotka tekevät yhteistyötä muiden kanssa pääasiassa tietokoneella erilaisten digitaalisten välineiden kautta.


Hyödyt:

 • Ymmärrät monipaikkaisuuden vaikutukset omassa organisaatiossa ja työssä
 • Osaat kiinnittää huomiota yhteistyön sujuvuuteen
 • Saat ideoita ja vinkkejä omien toimintatapojen kehittämiseen
 • Saat ideoita yhteistyötä edistävän keskustelun käymiseen tiimissä tai organisaatiossa
 • Saat vinkkejä etäkokousten parantamiseen
 • Saat ideoita välineiden parempaan hyödyntämiseen yhteistyössä

Sisältö:

Monipaikkaisen työn vaikutukset yhteistyöhön

 • Monitilatoimistot, hajautettu organisaatio ja etätyö
 • Hajautetun tiimin yhteistyön kulmakivet ja yhteiset sopimukset
 • Mitä monipaikkaisuus edellyttää tiimin jäseniltä?

Hyvä yhteistyö monipaikkaisessa tiimissä

 • Yhteisöllisyyden ja työilmapiirin merkitys ja rakentaminen
 • Ennakointi ja proaktiivinen toimintatapa
 • Vuorovaikutuksen erityispiirteet ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota

Digitaalinen työympäristö ja välineiden hyödyntäminen

 • Mielekkäämmät etäkokoukset ja osallistujien aktivointi etäkokouksessa
 • Kohtaaminen, keskustelu ja ideointi etänä
 • Miten välineet voivat mahdollistaa yhteistyön tehostamisen?

Aikaa kysymyksille


Ajankohta: 11.2.2020 klo 9.00 – 10.30 (voit katsoa myös tallenteena, silloin kun haluat, ihan mistä vain haluat)

Webinaarikoulutuksen hinta: 197 euroa (+ alv 24 %) / hlö pitää sisällään live- ja webinaaritallenteen sekä koulutusmateriaalin.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta) kaksi henkilöä tai enemmän 177 euroa/hlö.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

 

Ulla Vilkman

Ulla Vilkman on modernin työelämän kehittäjä, kokenut työyhteisövalmentaja sekä hajautetun työn ja etäjohtamisen asiantuntija. Ulla on kouluttanut työyhteisöjä vuodesta 2011 keskittyen viime vuodet erityisesti erilaisiin esimieskoulutuksiin. Hän sparraa johtoryhmille ja esimiehille osaamista johtamiseen, tiimeille toimintatapojen kehittämistä yhteistyön parantamiseksi sekä yksilöille tulevaisuuden työelämätaitoja. Hän toimii myös Timanttia Consulting Oy:n toimitusjohtajana. Ullalta on ilmestynyt julkaisut Etäjohtaminen – tulosta joustavalla työllä (Talentum 2016) sekä Hyvän johtamisen työkalupakki (Ideapakka 2017).

Kouluttajana Ulla on selkeä ja käytännönläheinen. Koulutuksissa yhdistyy teoria, oikean elämän esimerkit sekä asioiden pohtiminen osallistujien oman tilanteen kautta.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

”Asiantunteva, vakuuttava, käytännönläheinen ja tuo hyvin esiin asioiden inhimilliset näkökulmat.”

”Joustava, osaava ja ja ajassa kiinni”

”Keskusteleva, pitää ryhmän koossa lempeän napakasti”

”Haastoi muutokseen ja antoi ideoita niiden toteuttamiseen”

"Omien ajatusten/osaamisen vahvistaminen, uusia ideoita käyttöönotettavaksi."

"Hyviä näkökulmia ja välineitä omaan työhön. Todella osui nappiin työni kohd

(4.8)

 

Ilmoittautuminen sulkeutunut.