Vastuukysymykset selviksi työyhteisössä – kaikki voittavat! 

Miten lisätä työntekijöiden oma-aloitteisuutta, itsenäistä työotetta, joustavuutta, päätöksentekokykyä ja vastuunkantoa? Mikä on esimiehen vastuulla, mikä työntekijän, kun puhutaan työn tekemisestä ja työyhteisön jäsenenä toimimisesta. Usein esimiehet ajattelevat olevansa vastuussa lähes kaikesta, mutta eihän se niin ole. Kuorma on kohtuuton, jos kantaa vastuuta kaikesta siitäkin, mistä ei pitäisi. Vastuun antaminen ja ottaminen siellä, mihin se kuuluu, lisää työntekijöiden motivaatiota ja varmasti koko työyhteisön työhyvinvointia.


 Kenelle

Johtajille, esimiehille, tiiminvetäjille, henkilöstöhallinnon ammattilaisille, joiden työhön kuuluu esimiestyön tukeminen ja kehittäminen.


 Tämän koulutuksen hyödyt

Kun sisäistää oman vastuun rajat, on helpompi antaa vastuu myös muille. Tässä webinaarissa puhutaan siitä, missä kulkee oman vastuun rajat ja missä vastaavasti  muiden työyhteisön jäsenten. Kuulet, miten vastuu työstä annetaan sinne, minne se kuuluu ja miten sillä tavoin lisätään kaikkien vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta, roheutta ja samalla vahvistetaan omaa jaksamista ja keskittymistä oman työn oleellisiin asioihin. Ihminen harvoin ottaa vastuuta, jos joku muu tekee sen hänen puolestaan, mutta siinä samalla hän syö itseltään oppimisen ja onnistumisen elämyksiä. Esimiehenä haluat luultavasti vastuullisia ja motivoituneita ihmisiä ympärillesi ja siksi tämä webinaari on tarpeen. Tästä aiheesta ei ole vielä puhuttu tarpeeksi.


Ohjelma

Työyhteisön jäsenten erilaiset roolit

  • Rooleihin liittyvät vastuut

Vastuu ja valta – tunnista, tiedä ja toimi

Miten vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta ja rohkeutta lisätään?

Mitä sitten, jos joku ei kanna vastuutaan?

Aikaa kysymyksille


Ajankohta: 6.9.2018  klo 13.00 – 14.30 (webinaarin voit katsoa myös tallenteena silloin kun sinulle sopii)

Koulutuksen hinta: 197 euroa (+ alv 24 %) / hlö pitää sisällään webinaarin, koulutusmateriaalin ja tallenteen.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta) kaksi henkilöä tai enemmän 177 euroa/hlö.


Peruutusehdot

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Maritta Joki

Maritta Joki Mentoritas Oy, esimies- ja työyhteisövalmentaja, coach ja mentori.

Marittalla on vuosien kokemus esimies-, johto- ja henkilöstöalan tehtävistä ja projekteista. Hän on kouluttanut, mentoroinut ja valmentanut esimiehiä parempaan johtamiseen ja tiimityöhön, vuorovaikutuksen kehittämiseen, tuloksellisempaan henkilöstöjohtamiseen ja hr-asioiden hoitoon, yksilöiden ammatilliseen kehittymiseen, itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen lisäämiseen ja työssä jaksamiseen sekä valmentanut tiimejä rakentavampaan vuorovaikutukseen.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

"Hyvin selkeästi esitetty ja selvästi kouluttaja tiesi hyvin mistä puhui."

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.