Monelle meistä on tavoitteena päästä esimiesrooliin.

 

Maritta Joki

Maritta Joki

Esimiestyö on parhaimmillaan antoisaa ja palkitsevaa. Voi vaikuttaa asioihin, innostaa ja kannustaa toisia onnistumaan ja siinä sivussa itsekin onnistua. Mutta kyllä esimiestyöhön usein kuuluu myös haastavia tilanteita, yksinäisyyden kokemuksia ja riittämättömyyttä.

Jotkut meistä ovat niin kovia kantamaan vastuuta, että tekevät sitä alaistensa puolestakin ja näin pidemmän päälle sabotoivat omaa
hyvinvointiaan. Vastuuta kun ei pitäisi ottaa siellä, missä ei ole valtaa. Eikä meillä lopulta ole valtaa siihen, miten toinen toimii, kantaa vastuunsa tai sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin. Mutta itseemme ja omiin valintoihimme meillä on paljon valtaa. Sen vallan käyttämisestä on hyvä olla tietoinen.

Esimiestyö on ammatti ja siinä kehittyminen on valinta.

Kuinka usein sinä olet pysähtynyt todella miettimään, miksi haluat olla esimies, minkälainen esimies haluat olla ja mikä mahdollisesti estää sinua olemasta ja toimimasta haluamallasi tavalla. Esimiestyön ihannekuva voi olla monelle jotain aivan muuta, kuin mitä työ todellisuudessa on. Ihmiset ovat erilaisia eivätkä he aina kerro kaikkea. Aina se mitä sanotaan ääneen, ei ole totta ja oma tulkinta totuudesta vaivaa mieltä. Kuitenkaan omaa totuutta ei pääse vahvistamaan, vaikka kuinka yrittäisi, jos toinen osapuoli ei syystä tai toisesta halua kertoa. Silloin ainoa mahdollisuus on uskoa, että se, mitä on ääneen sanottu, on totta. Vaikeaa.

Esimiestyötä voi opiskella kirjoista ja koulutuksissa, voi tarkkailla kollegoita ja muistella omia esimiehiä ja heidän onnistumisia ja epäonnistumisia. Oma kokemus ja sen karttuminen on tietenkin oppimisessa aivan avainasemassa. Siinä tarvitaan aikaa ja kärsivällisyyttä. Tukea pitää saada ja sitä pitää hankkia, mutta vasta omakohtainen kokemus erilaisista tilanteista muuttaa teorioitakäytännön opeiksi. Tärkein asia omalla kehittymisen matkalla on lisätä itsetuntemusta.

Itsetuntemus on avain

Hyvä itsetuntemus on avain parempaan johtamiseen. Mitkä ovat oman tekemiseni ja ajattelemiseni syy- ja seuraussuhteet, miksi ärsyynnyn joistakin tilanteista tai ihmisistä ja miksi silloin toimin niin kuin toimin. Kuinka hyvin tunnistan omat rajani ja kuinka osaan aikuisesti rakentavalla tavalla olla niiden asioiden puolella, jotka ovat minulle tai tiimilleni tärkeitä. Kuinka armollinen, kunnioittava ja kannustava osaan olla itseäni kohtaan. Ihminen kun voi antaa vaan sitä, mitä hänellä on. Jos minä osaan kunnioittaa itseäni tai hyväksyä oman inhimillisyyteni ja sitä kautta vaikkapa tekemäni virheet, niin silloin hyväksyn sellaista myös muilta. Ihmisen, jonka ei tarvitse huutaa omaa valtaansa, vahvuuttansa tai erinomaisuuttansa, on levollinen ja hänen lähellään on hyvä olla. Sellainen esimies saa joukot helpommin puolelleen ja sitä kautta tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu paremmin.

Kehittyminen edellyttää muutosta.

Muutos on vaikea rasti. Muutos meissä ei synny sillä, että joku sanoo, että muutu. Muutos meissä ei synny edes sillä, että päätämme itse muuttua. Pelkästään omaan päätökseen nojautuva muutos perustuu kontorolliin ja sisäiseen vaatimukseen, joita ei pidemmän päälle jaksa ylläpitää. Ajattele nyt vaikka uuden vuoden lupauksina tehtyjä pyhiä päätöksiä uudesta terveemmästä elämästä ja miten niitten sitten alkuinnostuksen laannuttua aina käykään. Aitoon muutokseen tarvitaan selkeästi ja rehellisesti peiliin katsoen muutostarpeen tiedostaminen, vahva sisäinen motivaatio, asiaan liittyvien tunteiden turvallista läpielämistä ja harjoittelua.

Aito muutos on vaivanarvoinen. Jos sinä haluat kehittyä esimiehenä, jotain pitää muuttaa. Miten tehdään hyvästä parempi? Mikä on sinun ensimmäinen muutoksesi?

Teksti: Maritta Joki

WebAkatemian seuraavat webinaarit aiheesta: