Henkilötiedot ja EU:n tietosuoja-asetus opetuksessa

97.00 +alv 24%

Kuvaus

Opi, mitä vaatimuksia henkilötietolaki ja 25.5.2018 lähtien sovellettava EU:n tietosuoja-asetus asettavat henkilötietojen käsittelylle ja oppijoiden yksityisyydelle opetuksessa.

Nykyisessä tieto- ja viestintätekniikkaa höydyntävässä opetuksessa henkilötietojen käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Opetuksessa käytetään runsaasti verkkopalveluita ja someympäristöjä, joihin kirjautumiseen annetaan usein myös henkilötietoja. Lisäksi opettajat saattavat itse koostaa erilaisia nimi- ja suorituslistoja pilvipalveluihin.


Miksi?

Oppijoiden tietojen tallentaminen kokoelmaksi muodostaa helposti henkilötietorekisterin, josta seuraa rekisterinpitäjälle kuuluvia vastuita. Joskus rekisterejä muodostuu ilman, että niin on huomattu tapahtuvan. Siksi sekä opettajien että opetuksen järjestämisestä vastaavien tahojen on syytä tuntea henkilötietojen säädökset. Somepalveluita opetuksessa käytettäessä henkilötietojen käsittelyn määräysten tunteminen on välttämätöntä, jotta virheitä ei tehdä tietämättömyyden vuoksi. Toisaalta tietosuojan ja yksityisyyden perusteet kuuluvat jo monen koulutusasteen opetussuunnitelmiin.

Aiemmin on riittänyt, että henkilötietolakia noudatetaan, mutta uusi EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että se pystytään myös osoittamaan. Asetus määrää tarkemmista tietosuojan toimenpiteistä, niiden suunnittelusta ja dokumentoinnista aiempaa yksityiskohtaisemmin. Uutuutena julkisissa organisaatioissa tulee jatkossa olla myös tietosuojavastaava.

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan toimiminen on kouluille ja oppilaitoksille haaste. Uusien määräysten vieminen käytäntöön edellyttää asiaan perehtymistä ja valmistautumista, jotta toiminta on järjestetty 25.5.2018 mennessä asetuksen edellyttämällä tavalla.


Kenelle

Koulutus sopii eri koulutusasteiden opettajille, koulutussuunnittelijoille, muille opetusta suunnitteleville ja opetuksen järjestämisestä vastaaville sekä muille aiheesta kiinnostuneille.


Kouluttaja

Harto Pönkä (KM) työskentelee yrittäjänä ja sosiaalisen median asiantuntijana Innowisessa. Sosiaalisen median koulutuksia ja konsultointia Pönkä tekee eri alojen yrityksille ja yhdistyksille sekä julkishallinnon organisaatioille. Viime vuosina hän on osallistunut mm. Purot.net-yhteistyö- ja oppimisalustan perustamiseen ja kehittämiseen.

Aiemmin Pönkä on työskennellyt mm. tutkimus- ja opetustehtävissä Oulun yliopistossa Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä. Jatko-opintojen aiheena hänellä on verkkoyhteisöt. Pönkä on julkaissut kirjat Sosiaalisen median käsikirja (2014) ja Open somekirja (2017, Docendo). Ensiksi mainittu on yleisteos sosiaalisesta mediasta ja jälkimmäinen keskittyy somen käyttöön opetuksessa. Pönkä on myös aktiivinen verkkokeskustelija, bloggaaja ja kolumnisti. Osa Pöngän työnkuvaa on lisäksi some-tilastokatsausten ja verkostoanalyysien tekeminen.

Harto Pönkä on sosiaalisen median ja koulutusteknologian tunnettu asiantuntija, jonka näkemyksiä myös alan trendejä tutkivat korkeakoulut, yritykset sekä media arvostavat. Kouluttajana Harto saa kiitosta selkeästä esitystavasta, osallistamisesta ja faktojen tuoreudesta.

Harton esittely hänen blogissaan: https://harto.wordpress.com/esittely/


Sisältö

Tämän webinaarin avulla voit päivittää tietosi henkilötietojen käsittelystä, tietosuojasta ja henkilötietorekistereistä opetuksessa sekä saat tuoreinta tietoa viranomaisten antamista ohjeistuksista EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamisesta käytännön tilanteisiin.

Käsiteltäviä aiheita ovat mm.

  • Päivitys EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamiseen Suomessa – asetus astuu voimaan 25.5.2018
  • Koulun henkilötietorekisterit, sisältö ja laatiminen,
  • Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja rekisteröidyn oikeudet
  • Henkilötietojen luovuttaminen ja julkaisu koulussa
  • Henkilötietojen käsittelyn ikärajat ja huoltajilta pyydettävät luvat
  • Tietosuojan vastuun jakaantuminen pilvipalveluissa
  • Oppilaiden ja opettajien tietosuoja sosiaalisen median palveluissa
  • Opettajan vastuu oppilaiden tietosuojasta

2 arviota tuotteelle Henkilötiedot ja EU:n tietosuoja-asetus opetuksessa

  1. Selkeästi esitetty tärkeä asia.

  2. Sujuva esitys, painotukset tärkeissä asioissa.

Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.