Mitä oikeudellisia seikkoja kannattaa huomioida tulevaisuuden etä- ja monipaikkatöissä?

Kuinka kannattaa toimia, kun…

 • etätyön rinnalle on palannut lähityö, mutta
 • työyhteisössä ei tahdota siirtyä takaisin vanhoihin kankeisiin toimintamalleihin, vaan
 • halutaan suunnitella, sopia ja ohjeistaa fiksusti ja modernisti?

Tällöin monipaikkatyö eli etä- ja lähitöiden aiempaa joustavampi yhteensovittaminen voi olla oivallinen ratkaisu.

Monipaikkatyön taustalla voivat olla yhtäältä etätyöstä saatujen hyvien kokemusten ja toisaalta yhteisöllisen toimistotyön kaipuun lisäksi vaikkapa

 • työnantajan päättämät uudet tehostetut toimitilaratkaisut tai
 • työntekijän toiveet aiempaa paremmasta työn ja muun elämän yhteensovittamisesta.

Mallista voidaan käyttää myös nimitystä hybridityö. Mutta mistä kaikesta kannattaa päättää, aiempien linjausten lisäksi tai niitä muuttaen? Mitä kaikkia sääntöjä ja asiakirjoja on syytä päivittää? Kannattaisiko harkita jopa kaikkein suurimman vapauden työntekijälle tarjoamaan joustotyöhön siirtymistä?

Etä– ja monipaikkatöitä voidaan lainsäädäntömme mukaan tehdä koko työpäivä tai osa päivästä, lähes mihin kellonaikaan tahansa. Tämä kuitenkin synnyttää uusia kysymyksiä.

 • Mitä työnantajan kannattaa huomioida, jos työntekijä tahtoisi työskennellä monipaikkaisesti myös ulkomailta käsin? Mihin olisi syytä laittaa rajat?
 • Entä jos työntekijä aikoo työskennellä etänä ”sairauslomalta”? Saako antaa toimia näin? Pitäisikö jopa edellyttää vai päin vastoin kieltää?
 • Kuinka työnantaja saa halutessaan teknisesti valvoa etätöitä? Rajanvetoja?

Tässä webinaarissa saat vastauksia siihen, kuinka työnantajan on syytä käytännössä menetellä: mihin esimerkiksi voi asettaa ohjeistuksen, luottamuksen ja seurannan rajat? Miten esihenkilö pystyy yhtäältä varmistamaan, etteivät hybridityötä tekevät uuvu – ja toisaalta takaamaan, ettei kukaan välttele töitä? Kuinka ennakoida ja reagoida, kun olosuhteet voivat muuttua nopeastikin? Ihannetilanteessa esihenkilö voi keskittyä tavoitteiden saavuttamisessa tukemiseen ja tuloksen tekemisen mahdollistamiseen, mutta käytännössä kannattaa tarttua moneen muuhunkin toimeen.

Tässä webinaarissa saat kattavan ja käytännönläheisen tietopaketin ajankohtaisista kysymyksistä vastauksineen. 


Kenelle

Etä- ja monipaikkatyön juridiikkaa -webinaari on tarkoitettu ensisijaisesti etä- ja monipaikkatöitä tekevien esihenkilöille, mutta se soveltuu mainiosti myös henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja johtajille sekä itse hybridityötä tekeville. Kohderyhmään kuuluvat kaikki työyhteisöt, joissa etä- tai monipaikkaista työtä tehdään tai harkitaan – niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla.


Hyöty osallistujalle

Tässä webinaarissa

 • Ratkotaan käytännön esimerkkien kautta niitä oikeudellisia haasteita, joita hybriditöiden tekeminen tuo työyhteisölle ja sen yksittäisille jäsenille
 • Nostetaan esiin parhaita, juridisesti hyväksyttyjä käytäntöjä etä- ja monipaikkatyöskentelyn sujuvoittamiseksi
 • Muistetaan kautta linjan hyvien työyhteisötaitojen sekä laillisten ratkaisujen yhteys

Tarjolla on oikeudellinen tietopaketti siitä, kuinka työntekijät ja heidän esihenkilönsä mahdollisimman kattavasti pystyvät voittamaan haasteet ja hyödyntämään uudet mahdollisuudet – niin että myös työnantaja hyötyy maksimaalisesti.

Luottamuksen vahvistamiseksikin on syytä ohjeistaa, sopia ja tehdä tarkistuksia. Tavoitteet, seuranta, koordinointi ja tuki ovat tärkeitä myös esimiehen oman oikeudellisen selustan turvaamiseksi.


Ohjelma

Pikapäivitys ja yleiskatsaus tilanteesta ja mahdollisuuksista

 • Mitä etätyösuosituksen päättyminen käytännössä tarkoitti? Mitä ei?
 • Entä jos etätyösuositus palaa?
 • Millä ehdoilla etätöitä voi vähentää? Vai voiko ne vaan jättää voimaan?
 • Keille siis etätyömahdollisuutta on edelleen tarjottava? Entä lähityötä?
 • Mitä monipaikkainen eli hybridityö käytännössä tarkoittaa?
 • Kuinka välttää kankea paluu vanhaan, koronaa edeltäneeseen aikaan?

Etä- ja monipaikkatyön tavoitteet ja valvonta – erot ja yhtäläisyydet lähityöhön verrattuna

 • Koska ja kuinka kenenkin pitää olla tavoitettavissa?
 • Etätyöntekijän tekninen valvonta?
 • Mikä on työaikaa ja mikä ei? Miten työaikaa pitää seurata?
 • Koko työpäivä vai osan päivää etänä? Tarve saapua työnantajan tai asiakkaan toimitilaan?
 • Raportointivelvollisuus päivän tehdyistä töistä ja tunneista vai ei?
 • Kuinka paljon esihenkilö saa luottaa: millainen on laillisen ”minimivalvonnan” taso?
 • Mitä jos työ ei suju? Mistä syystä?
 • Kun työntekijä on sairaana tai kun hänen pitäisi hoitaa lapsia, niin voiko hän jäädä etätöihin?
 • Korvaavan työn teettäminen etä- ja monipaikkatöissä?

Miten etä- ja monipaikkatyö sekä uuden työaikalain mahdollistama, vielä suurempaa vapautta ja vastuuta tarjoama joustotyö eroavat toisistaan?

 • Entä mitkä ovat yhtäläisyydet?
 • Mitkä joustotyön ehdot ehkäisevät uupumista? Miten?
 • Jos työntekijä ei toimikaan niin itseohjautuvasti kuin työnantaja on olettanut?
 • Kannattaisiko siirtyä etä- tai monipaikkatyöstä joustotyöhön? Millaiset sopimukset tarvittaisiin? 

Vinkkejä työpaikka- tai tiimikohtaisiin ohjeisiin ja sopimuksiin

 • Ketkä päättävät etä- ja monipaikkatöistä? Kuinka yksilöllisesti?
 • Missä ja milloin hybriditöitä saa tehdä? Missä ja milloin ei?
 • Sallitaanko etätyöt ulkomailla? Millä ehdoilla?
 • Äkilliset muutokset työskentelyolosuhteisiin? Pikavauhtia työnantajan tai asiakkaan toimitilaan?
 • Sairastumiset ja tapaturmat? Vastuut ja velvollisuudet?
 • Etätyöt sairaana? Saako vaiko eikö saa tehdä? Pitääkö joskus?
 • Kuinka ja kenen nyt pitää huolehtia ergonomiasta ja muusta työturvallisuudesta? Miten?
 • Säilyvätkö tietoturvaohjeet ennallaan vai onko niitä syytä päivittää?
 • Mitä työvälineitä työnantaja tarjoaa etätöihin, kun lähityöhönkin on taas mahdollisuus? Millä ehdoilla?
 • Entä kuinka monipaikkatyön matkakustannukset huomioidaan?
 • Työaikaliukumat päivän alussa tai lopussa niin, että välillä ollaan vapaalla?
 • Voiko työnantaja nyt kieltää tekemästä ”plussa- tai miinustunteja” etänä?
 • Tai jos sallitaan maksimaaliset vapaudet, niin paljonko saldoja saa kerryttää?
 • Nykyisten sopimusten ja ohjeiden muutosprosessit käytännössä

Aikaa kysymyksille


Ajankohta: 30.11.2022 klo 13.00 – 14.30 
– voit katsoa webinaarin myös tallenteena myöhemmin

Webinaarikoulutuksen hinta: 197 euroa / hlö + alv 24 %.
– sisältää livewebinaarin ja tallenteen sekä koulutusmateriaalin. Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen.

Ryhmäetuhinta:
177 euroa / hlö + alv 24 %, kun samasta organisaatiosta on vähintään kaksi osallistujaa


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Katariina Sorvanto

Etä- ja monipaikkatyön juridiikkaa (90 min)

Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on juristi, joka on perehtynyt laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esihenkilönä työskennellen.

Katariina on innostava ja pidetty, pitkällä esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työoikeudellisissa kysymyksissä.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

”Kouluttajalla innostava ote. Tiukkaa faktaa kiinnostavin esimerkein ja elävä tapa konkretisoida asiaa. Kiitos!”

”Hyvä kouluttaja. Voisin osallistua uudestaan hänen kursseilleen.”

”Kouluttajalla selkeä ulosanti, asiantunteva, miellyttävä kuunnella.”

”Hyvä luennoitsija, monipuolinen tietämys.”

(4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.