Mitä oikeudellisia seikkoja kannattaa huomioida etätöissä?

Etätyön määrä kasvoi keväällä moninkertaiseksi. Läheskään kaikilla etätyötä teettävillä ja tekevillä ei ollut aiempaa kokemusta siitä. Poikkeusolojen yllättäessä tehtiin monenlaisia hätäratkaisuja. 

Mutta kuinka kannattaa toimia, jos etätyöt jäävätkin normaaliksi osaksi arkea? Mitä on syytä suunnitella ja ohjeistaa? Mistä kaikesta on hyvä sopia, aiempien sopimusten lisäksi tai niitä muuttaen? Kannattaisiko harkita etätyötä suuremman vapauden työntekijälle tarjoamaan joustotyöhön siirtymistä?

Poikkeusolojen jälkeenkin jatkuvien etätöiden taustalla voivat olla vaikkapa työnantajan päättämät tehostetut toimitilaratkaisut tai työntekijän toiveesta laadittu sopimus, joka mahdollistaa aiempaa paremman työn ja muun elämän yhteensovittamisen. Etätöitä voidaan lainsäädäntömme mukaan tehdä koko työpäivä tai osa päivästä, lähes mihin kellonaikaan tahansa. Ihannetilanteessa esimies voi keskittyä tavoitteiden saavuttamisessa tukemiseen ja tuloksen tekemisen mahdollistamiseen, mutta käytännössä on tartuttava moneen muuhunkin toimeen.

Kuinka esimiesten on syytä käytännössä menetellä: mihin esimerkiksi voi asettaa ohjeistuksen, luottamuksen ja seurannan rajat? Miten esimies pystyy yhtäältä varmistamaan, etteivät etätyötä tekevät uuvu – ja toisaalta takaamaan, ettei kukaan välttele töitä? Mihin kannattaa keskittyä?

Tässä webinaarissa saat kattavan ja käytännönläheisen tietopaketin ajankohtaisista kysymyksistä vastauksineen. 


Kenelle

Webinaari on tarkoitettu ensisijaisesti etätöitä tekevien esimiehille, mutta se soveltuu mainiosti myös henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja johtajille sekä itse etätyötä tekeville.


Hyöty osallistujalle

Tässä webinaarissa

 • Ratkotaan käytännön esimerkkien kautta niitä oikeudellisia haasteita, joita etätöiden tekeminen tuo työyhteisölle ja sen yksittäisille jäsenille
 • Nostetaan esiin parhaita, juridisesti hyväksyttyjä käytäntöjä etätyöskentelyn sujuvoittamiseksi
 • Muistetaan kautta linjan hyvän esimies- ja alaistyön sekä laillisten ratkaisujen yhteys

Tarjolla on oikeudellinen tietopaketti siitä, kuinka työntekijät ja heidän esimiehensä mahdollisimman kattavasti pystyvät voittamaan haasteet ja hyödyntämään uudet mahdollisuudet – niin että myös työnantaja hyötyy maksimaalisesti.

Luottamuksen vahvistamiseksikin on syytä ohjeistaa ja tehdä tarkistuksia. Tavoitteet, seuranta, koordinointi ja tuki ovat tärkeitä myös esimiehen oman oikeudellisen selustan turvaamiseksi.


Ohjelma

Tasapuolinen vai yksilöllinen suhtautuminen?

 • Työnjohto-oikeus ja -velvollisuus
  • Onko etätyömahdollisuutta tarjottava kaikille?
  • Saako etätyöt määrätä pakollisiksi?
  • Millaiset ohjeet kannattaa antaa?
  • Korvaavan työn teettäminen etätöissä?
 • Miten etätyön tavoitteet voivat erota lähityön tavoitteista?
  • Käytännön esimerkkejä ja ratkaisuja
  • Koska ja miten etätyöntekijän pitää olla tavoitettavissa?
  • Kuinka työntekijän asema vaikuttaa?
  • ”Kun pitäisi hoitaa lapsia, niin voinko jäädä etätöihin?”
 • Kuinka etätöitä voi ja kannattaa valvoa?
  • Minkä verran työnantajan on syytä seurata työajankäyttöä, myös toimistoajan ulkopuolella?
  • Raportointivelvollisuus päivän tehdyistä töistä vai ei?
  • Koko työpäivä vai osan päivää etänä?
  • Mitä jos yhteydet tai muut työvälineet eivät toimikaan?
 • Miten etätyö ja uuden työaikalain mahdollistama, vielä suurempaa vapautta ja vastuuta tarjoama joustotyö eroavat toisistaan?
  • Entä mitkä ovat yhtäläisyydet?
  • Miten ehkäistä uupumista?
  • Jos työntekijä ei toimikaan niin itseohjautuvasti kuin työnantaja on olettanut?
  • Kannattaisiko siirtyä etätyöstä joustotyöhön? Millaiset sopimukset tarvittaisiin?

Seuranta vai luottamus – vai molemmat?

 • Hyvän esimiestyön ja johtamisen vaikutukset
  • Millaista tehokkuutta on järkevää tavoitella? Mitä kannattaa mitata?
  • Kokonaiskuormituksen säätely ja ylikuormittumisen estäminen?
  • Kuinka suhtautua liialliseen työntekoon? Entä liian vähäiseen?
 • Mitä kannattaa seurata – ja mitä ei?
  • Kuinka paljon esimies saa luottaa: millainen on laillisen ”minimivalvonnan” taso?
  • Työaikalain soveltaminen käytännössä
  • Entä sitten, kun henkilö ei kuulu työaikalain piiriin?
 • Muuta huomioitavaa
  • Liukumat päivän alussa tai lopussa niin, että välillä ollaan vapaalla?
  • Voiko työnantaja halutessaan kieltää moisen?
  • Ylityöt, työaikapankki ja muut vastaavat järjestelyt

Työpaikkakohtaiset etätyöohjeet 

 • Itseohjautuvuuden käytännön merkitys
 • Kesken etätyöpäivän sairastuminen? Miten on syytä menetellä?
 • Korvaako työnantajan vakuutus kotona tai muualla etätyöpäivän aikana sattuneen tapaturman?
 • Kuinka ergonomiasta ja muusta työturvallisuudesta kannattaa huolehtia? Kenen vastuulla ne ovat?
 • Jos työntekijä tekee omia työvälinehankintoja, voiko työnantaja korvata ne verovapaasti tai voiko työntekijä saada verovähennyksen?
 • Muiden kustannusten huomioiminen
 • Tietosuoja ja tietoturva-asiat
 • Milloin ja miten etätyösopimuksen voi irtisanoa?
 • Saako etätyösopimuksen purkaa? Millä perusteilla?

Aikaa kysymyksille


Miten webinaariin osallistutaan?

Voit osallistua webinaarikoulutukseen internetyhteyden välityksellä tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Osallistumiseen et tarvitse mitään maksullisia ohjelmistoja. Äänentoistoa varten laitteessasi on oltava kaiuttimet tai kuulokkeet. Mikrofonia tai videokameraa et tarvitse.

Toimitamme sinulle tarkemmat lisäohjeet ilmoittautumisen jälkeen ja vastaamme mielellämme kaikkiin mahdollisiin osallistumista koskeviin kysymyksiisi.


Ajankohta: 8.6.2020 klo 13.00 – 14.30 
– voit katsoa webinaarin myös tallenteena myöhemmin

Webinaarikoulutuksen hinta: 197 euroa / hlö + alv 24 %.
– sisältää livewebinaarin ja tallenteen sekä koulutusmateriaalin. Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen.

Ryhmäetuhinta:
177 euroa / hlö + alv 24 %, kun samasta organisaatiosta on vähintään kaksi osallistujaa


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Katariina Sorvanto

Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esimiehenä työskennellen.

Katariina on innostava ja pidetty, yli kymmenen vuoden esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

”Kouluttajalla innostava ote. Tiukkaa faktaa kiinnostavin esimerkein ja elävä tapa konkretisoida asiaa. Kiitos!”

”Hyvä kouluttaja. Voisin osallistua uudestaan hänen kursseilleen.”

”Kouluttajalla selkeä ulosanti, asiantunteva, miellyttävä kuunnella.”

”Hyvä luennoitsija, monipuolinen tietämys.”

(4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.