Mitä oikeudellisia seikkoja kannattaa huomioida etätöissä?

Etätyön määrä on vajaassa vuodessa kasvanut moninkertaiseksi. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemisen vuoksi on tehty monenlaisia hätäratkaisuja.

Mutta kuinka kannattaa toimia, kun etätyöt jäävät normaaliksi osaksi arkea? Mitä on syytä suunnitella ja ohjeistaa? Mistä kaikesta on hyvä sopia, aiempien sopimusten lisäksi tai niitä muuttaen? Kannattaisiko harkita etätyötä suuremman vapauden työntekijälle tarjoamaan joustotyöhön siirtymistä?

Etätöiden taustalla voivat olla valtakunnallisesti tai alueellisesti annetun etätyösuosituksen lisäksi tai jälkeen vaikkapa

 • työnantajan päättämät tehostetut toimitilaratkaisut tai
 • työntekijän toiveesta laadittu sopimus, joka mahdollistaa aiempaa paremman työn ja muun elämän yhteensovittamisen.

Etätöitä voidaan lainsäädäntömme mukaan tehdä koko työpäivä tai osa päivästä, lähes mihin kellonaikaan tahansa.

Kuinka esimiesten on syytä käytännössä menetellä: mihin esimerkiksi voi asettaa ohjeistuksen, luottamuksen ja seurannan rajat? Miten esimies pystyy yhtäältä varmistamaan, etteivät etätyötä tekevät uuvu – ja toisaalta takaamaan, ettei kukaan välttele töitä? Ihannetilanteessa esimies voi keskittyä tavoitteiden saavuttamisessa tukemiseen ja tuloksen tekemisen mahdollistamiseen, mutta käytännössä kannattaa tarttua moneen muuhunkin toimeen.

Tässä webinaarissa saat kattavan ja käytännönläheisen tietopaketin ajankohtaisista kysymyksistä vastauksineen. 


Kenelle

Webinaari on tarkoitettu ensisijaisesti etätöitä tekevien esimiehille, mutta se soveltuu mainiosti myös henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja johtajille sekä itse etätyötä tekeville. Kohderyhmään kuuluvat kaikki työyhteisöt, joissa etätöitä tehdään tai harkitaan – niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla.


Hyöty osallistujalle

Tässä webinaarissa

 • Ratkotaan käytännön esimerkkien kautta niitä oikeudellisia haasteita, joita etätöiden tekeminen tuo työyhteisölle ja sen yksittäisille jäsenille
 • Nostetaan esiin parhaita, juridisesti hyväksyttyjä käytäntöjä etätyöskentelyn sujuvoittamiseksi
 • Muistetaan kautta linjan hyvän esimies- ja alaistyön sekä laillisten ratkaisujen yhteys

Tarjolla on oikeudellinen tietopaketti siitä, kuinka työntekijät ja heidän esimiehensä mahdollisimman kattavasti pystyvät voittamaan haasteet ja hyödyntämään uudet mahdollisuudet – niin että myös työnantaja hyötyy maksimaalisesti.

Luottamuksen vahvistamiseksikin on syytä ohjeistaa ja tehdä tarkistuksia. Tavoitteet, seuranta, koordinointi ja tuki ovat tärkeitä myös esimiehen oman oikeudellisen selustan turvaamiseksi.


Ohjelma

Tasapuolinen vai yksilöllinen suhtautuminen?

 • Työnjohto-oikeus ja -velvollisuus
  • Mitä etätyösuositus käytännössä tarkoittaa? Mitä ei?
  • Keille etätyömahdollisuutta on tarjottava?
  • Saako etätyöt määrätä pakollisiksi?
  • Milloin kannattaa antaa mahdollisuus tehdä myös lähityötä, vaikkeivät etätyötkään olisi mahdottomia?
  • Millä ehdoilla työnantajan toimitilan voi sulkea kokonaan?
  • Riittääkö työntekijän koronapelko etätyön perusteeksi?
  • Millä ehdoilla etätyöt voi kieltää?
  • Koska ja kuinka saa kehottaa saapumaan työnantajan toimipisteeseen?
  • Jos työntekijä kieltäytyy noudattamasta työnantajan linjauksia?
 • Etätyön tavoitteet ja valvonta – erot ja yhtäläisyydet lähityöhön verrattuna
  • Koska ja kuinka kenenkin pitää olla tavoitettavissa?
  • Mikä on työaikaa ja mikä ei? Miten työaikaa pitää seurata?
  • Koko työpäivä vai osan päivää etänä?
  • Raportointivelvollisuus päivän tehdyistä töistä vai ei?
  • Kuinka paljon esimies saa luottaa: millainen on laillisen ”minimivalvonnan” taso?
  • Mitä jos työ ei suju? Mistä syystä?
  • Korvaavan työn teettäminen etätöissä?
  • “Kun pitäisi hoitaa lapsia, niin voinko jäädä etätöihin?”
 • Miten etätyö ja uuden työaikalain mahdollistama, vielä suurempaa vapautta ja vastuuta tarjoama joustotyö eroavat toisistaan?
  • Entä mitkä ovat yhtäläisyydet?
  • Mitkä joustotyön ehdot ehkäisevät uupumista? Miten?
  • Jos työntekijä ei toimikaan niin itseohjautuvasti kuin työnantaja on olettanut?
  • Kannattaisiko siirtyä etätyöstä joustotyöhön? Millaiset sopimukset tarvittaisiin? 

Työpaikkakohtaiset etätyöohjeet ja -sopimukset

 • Kuka päättää etätöistä? Miten?
 • Missä etätöitä saa tehdä? Missä ei?
 • Äkilliset muutokset työskentelyolosuhteisiin?
 • Sairastumiset ja tapaturmat etätöissä? Vastuut ja velvollisuudet?
 • Kuinka ergonomiasta ja muusta työturvallisuudesta kannattaa huolehtia? Kenen kenen pitää hoitaa mitäkin?
 • Mitä työvälineitä työnantaja tarjoaa etätöihin? Millä ehdoilla?
 • Työaikaliukumat päivän alussa tai lopussa niin, että välillä ollaan vapaalla?
 • Voiko työnantaja halutessaan kieltää moisen?
 • Entä voiko työnantaja kieltää tekemästä ”plussatunteja” etänä?
 • Jos työntekijä tekee omia työvälinehankintoja, voiko työnantaja korvata ne verovapaasti tai voiko työntekijä saada verovähennyksen?
 • Muiden kustannusten huomioiminen
 • Tietosuoja ja tietoturva-asiat: myös rajoitukset ja kiellot
 • Käytännön poikkeukset etätyöskentelyoikeuteen
 • Milloin ja miten etätyösopimuksen voi irtisanoa?
 • Saako etätyösopimuksen purkaa? Millä perusteilla? 

Aikaa kysymyksille


Ajankohta: 12.1.2021 klo 13.00 – 14.30 
– voit katsoa webinaarin myös tallenteena myöhemmin

Webinaarikoulutuksen hinta: 197 euroa / hlö + alv 24 %.
– sisältää livewebinaarin ja tallenteen sekä koulutusmateriaalin. Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen.

Ryhmäetuhinta:
177 euroa / hlö + alv 24 %, kun samasta organisaatiosta on vähintään kaksi osallistujaa


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Katariina Sorvanto

Etätyön juridiikkaa

Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esimiehenä työskennellen.

Katariina on innostava ja pidetty, yli kymmenen vuoden esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

”Kouluttajalla innostava ote. Tiukkaa faktaa kiinnostavin esimerkein ja elävä tapa konkretisoida asiaa. Kiitos!”

”Hyvä kouluttaja. Voisin osallistua uudestaan hänen kursseilleen.”

”Kouluttajalla selkeä ulosanti, asiantunteva, miellyttävä kuunnella.”

”Hyvä luennoitsija, monipuolinen tietämys.”

(4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.