Mitä oikeudellisia seikkoja on huomioitava etätöissä?

Etätyön määrä on hetkessä kasvanut moninkertaiseksi. Läheskään kaikilla nyt etätyötä teettävillä ja tekevillä ei siis ole aiempaa kokemusta siitä. Millaiset tavoitteet ja ohjeet kannattaa tällaisissa tilanteissa antaa? Tässä webinaarissa saat kattavan ja käytännönläheisen tietopaketin ajankohtaisista kysymyksistä vastauksineen.

Etätöitä voidaan lainsäädäntömme mukaan tehdä koko päivä tai osa päivästä, lähes mihin aikaan tahansa. Esimerkiksi asiantuntijat ja päälliköt lukevat töihinsä liittyviä materiaaleja, soittavat työpuheluita ja lähettävät viestejä toimistotyölle epätyypillisinä aikoina – sieltä missä kulloinkin sattuvat olemaan. Kaikki etätyöt lasketaan lain mukaan osaksi työaikaa.

Mutta…

 • kuinka suhtautua, jos yhteydet tai muut työvälineet eivät toimikaan?
 • entä jos työntekijä ei toimikaan niin itseohjautuvasti kuin työnantaja on olettanut?
 • koska ja miten etätyöntekijän pitää olla tavoitettavissa?
 • kun sekä työntekijä että hänen lapsensa ovat kotona: tulevatko työt tehdyiksi?
 • korvaako työnantajan vakuutus kotona sattuneen tapaturman?
 • jos työntekijä tekee omia hankintoja, voiko työnantaja korvata ne verovapaasti tai voiko työntekijä saada verovähennyksen?

Kuinka esimiesten on syytä käytännössä toimia: mihin esimerkiksi voi asettaa ohjeistuksen, luottamuksen ja seurannan rajat? Miten esimies pystyy toisaalta varmistamaan, etteivät etätyötä tekevät uuvu – ja toisaalta takaamaan, ettei kukaan välttele töitä? Mihin kannattaa keskittyä?


Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti etätöitä tekevien esimiehille, mutta se soveltuu myös henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja johtajille sekä itse etätyötä tekeville.


Hyöty osallistujalle

Tässä webinaarissa

 • Ratkotaan käytännön esimerkkien kautta niitä oikeudellisia haasteita, joita etätöiden tekeminen tuo työyhteisöille ja sen yksittäisille jäsenille
 • Nostetaan esiin parhaita, juridisesti hyväksyttyjä käytäntöjä etätyöskentelyn sujuvoittamiseksi
 • Muistetaan kautta linjan hyvän esimies- ja alaistyön sekä laillisten ratkaisujen yhteys

Tarjolla on oikeudellinen tietopaketti siitä, kuinka työntekijät ja heidän esimiehensä mahdollisimman kattavasti pystyvät voittamaan haasteet ja hyödyntämään uudet mahdollisuudet – niin että myös työnantaja hyötyy maksimaalisesti.

Luottamuksen vahvistamiseksikin on syytä ohjeistaa ja tehdä tarkistuksia. Tavoitteet, seuranta, koordinointi ja tuki ovat tärkeitä myös esimiehen oman oikeudellisen selustan turvaamiseksi.


Ohjelma

Tasapuolinen vai yksilöllinen suhtautuminen?

 • Työnjohto-oikeus ja -velvollisuus
  • Onko etätyömahdollisuutta tarjottava kaikille?
  • Saako etätyöt määrätä pakollisiksi?
  • Korvaavan työn teettäminen etätöissä?
 • Miten etätyön tavoitteet voivat erota lähityön tavoitteista?
  • Käytännön esimerkkejä ja ratkaisuja
  • Koska ja miten etätyöntekijän pitää olla tavoitettavissa?
  • ”Kun pitäisi hoitaa lapsia, niin voinko jäädä etätöihin?”
 • Kuinka etätöitä voi ja kannattaa valvoa?
  • Raportointivelvollisuus vai ei?
  • Koko päivä vai osan päivää etänä?
  • Entä jos yhteydet tai muut työvälineet eivät toimikaan?
 • Miten etätyö ja uuden työaikalain mahdollistama joustotyö eroavat toisistaan?

Seuranta vai luottamus – vai molemmat?

 • Hyvän esimiestyön ja johtamisen vaikutukset
  • Millaista tehokkuutta on järkevää tavoitella? Mitä kannattaa mitata?
  • Kokonaiskuormituksen säätely ja ylikuormittumisen estäminen?
  • Kuinka suhtautua liialliseen työntekoon? Entä liian vähäiseen?
 • Mitä kannattaa seurata – ja mitä ei?
  • Kuinka paljon esimies saa luottaa: millainen on laillisen ”minimivalvonnan” taso?
  • Työaikalain soveltaminen käytännössä
  • Entä sitten, kun henkilö ei kuulu työaikalain piiriin?
 • Muuta huomioitavaa
  • Liukumat päivän alussa tai lopussa niin, että välillä ollaan vapaalla?
  • Voiko työnantaja halutessaan kieltää moisen?
  • Ylityöt, työaikapankki ja muut vastaavat järjestelyt

Työpaikkakohtaiset etätyöohjeet 

 • Itseohjautuvuuden käytännön merkitys
 • Kesken etätyöpäivän sairastuminen? Miten on syytä menetellä?
 • Korvaako työnantajan vakuutus kotona tai muualla etätyöpäivän aikana sattuneen tapaturman?
 • Kuinka ergonomiasta ja muusta työturvallisuudesta kannattaa huolehtia? Kenen vastuulla ne ovat?
 • Jos työntekijä tekee omia työvälinehankintoja, voiko työnantaja korvata ne verovapaasti tai voiko työntekijä saada verovähennyksen?
 • Muiden kustannusten huomioiminen
 • Tietosuoja ja tietoturva-asiat
 • Milloin ja miten etätyösopimuksen voi irtisanoa?
 • Saako etätyösopimuksen purkaa? Millä perusteilla?

Aikaa kysymyksille


Ajankohta: 30.3.2020 klo 10.00 – 11.30 (voit katsoa myös tallenteena, silloin kun haluat, ihan mistä vain haluat)

Webinaarikoulutuksen hinta: 197 euroa (+ alv 24 %) / hlö pitää sisällään live- ja webinaaritallenteen sekä koulutusmateriaalin.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta) kaksi henkilöä tai enemmän 177 euroa/hlö.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Katariina Sorvanto

Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esimiehenä työskennellen.

Katariina on innostava ja pidetty, yli kymmenen vuoden esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

”Kouluttajalla innostava ote. Tiukkaa faktaa kiinnostavin esimerkein ja elävä tapa konkretisoida asiaa. Kiitos!”

”Hyvä kouluttaja. Voisin osallistua uudestaan hänen kursseilleen.”

”Kouluttajalla selkeä ulosanti, asiantunteva, miellyttävä kuunnella.”

”Hyvä luennoitsija, monipuolinen tietämys.”

(4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.