Toimivimmat henkilöstöratkaisut poikkeusoloihin

Koronavirus on synnyttänyt täysin poikkeavan tilanteen työpaikoilla. Tässä webinaarissa selvitetään nopeimpia ja tehokkaimpia keinoja muutosten toteuttamiseen poikkeustilanteessa. Useat yritykset ovat jo lomauttaneet henkilöstöään. Nyt yritykset joutuvat harkitsemaan, onko niiden kokonaisuudessaan muutettava toimintamalliaan. Webinaarissa käydään läpi myös työnantajan toimintaoikeudet henkilöstörakenteen uudistamisessa, kuten siirtyminen alihankinnan laajempaan käyttöön.  

Työsopimuslain ja yt-lain tilapäiset poikkeussäännökset tulivat voimaan 1.4.2020.  Webinaarissa avataan, kuinka muutosmääräyksiä tulkitaan käytännössä.

Vaatii osaamista tunnistaa toimenpiteet, jotka toimivat poikkeustilanteessa. Tilanne vaatii luovuutta ratkaisukeinojen käyttämisessä. 

Tilanne elää hyvin nopeasti ja ajantasainen tieto toimintaoikeuksista on yrityksille kriittistä.


Kenelle

Liiketoimintajohto ja henkilöstöasioista vastaavat asiantuntijat


Hyödyt osallistujalle

Tässä webinaarikoulutuksessa käydään läpi kaikki yksipuoliset ja sovittavissa olevat ratkaisuvaihtoehdot.


Ohjelma

Nopeat toimet työpanoksen tilapäiseksi vähentämiseksi

 • Lomautus
  – sopimalla
  – työnantajan yksipuolisella päätöksellä
  – yhteistoimintamenettely
  – ilmoitusmenettely
 • Ylivoimainen este

Toiminnan käynnissä pitämisen turvaaminen

 • Etätyö
 • Muut työaikajärjestelyt

Poikkeukset yhteistoimintamenettelyssä

 • Ennakoimattomat erityisen painavat syyt

Työehtosopimusten joustot

 • Paikallinen sopiminen
 • Selviytymislausekkeet

Palkanmaksu poikkeustilanteessa

 • Lainsäädäntö ja keskeiset työehtosopimusperiaatteet
 • Tartuntatautilaki

Pidempiaikaiset toimenpiteet ja niiden suunnittelu

 • Irtisanomiset
 • Yritysrakenteen muutostarpeet
 • Yhteistoimintamenettely

Uudelleensijoittamistarpeet

Aikaa kysymyksille

Toivomme, että kysymykset lähetetään etukäteen osoitteeseen anu.kelasalmi@nullwebakatemia-toimisto.fi Mikäli aikaa jää, niin asiantuntija vastaa myös webinaarin aikana tulleisiin kysymyksiin.


Ajankohta: 29.4.2020 klo 13:00 – 14:30 (voit katsoa myös tallenteena, silloin kun haluat, ihan mistä vain haluat)

Webinaarikoulutuksen hinta: 197 euroa (+ alv 24 %) / hlö pitää sisällään live- ja webinaaritallenteen sekä koulutusmateriaalin.

Ryhmäetuhinta: (osallistujat samasta organisaatiosta) kaksi henkilöä tai enemmän 177 euroa/hlö.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Pekka Kähkönen ja Harri Hietala

Varatuomari Pekka Kähkönen toimii LexAuctor Oy:n toimitusjohtajana. LexAuctor Oy on erikoistunut työoikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen ja paikallisen sopimisen käytännön toteuttamiseen. Kähkönen on aiemmin toiminut yli kymmenen vuotta Posti -konsernin työsuhdejohtajana ja ollut toteuttamassa lukuisia mittavia yhteistoimintaprosesseja sekä henkilöstön sopeuttamisratkaisuja myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kähkösellä on lisäksi yli viidentoista vuoden työkokemus Tekniikan Akateemiset ry:n oikeudellisen osaston johtajana.

Varatuomari Harri Hietala on osallistunut yli 30 vuoden aikana monipuolisesti työlainsäädännön valmisteluun, työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Nykyisin Hietala on työlainsäädännön ja työehtosopimusten asiantuntija lakipalveluyrityksessä (Sopla.fi). Hän on toiminut Yhteistoiminta-asiamiehenä (TEM), pitkään työnantajajärjestöissä: Palta ry:n varatoimitusjohtajana, työmarkkinajohtajana ja lakiasiainjohtajana, TIKLI ry:n toimitusjohtajana,  Työnantajaliitto Allianssin toimitusjohtajana, Finergy ry:n apulaisjohtajana sekä Suomen Työnantajain Keskusliitto STK:n ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT:n asiamiehenä. 


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.