Itseohjautuvuuden hyvät käytännöt ja oikeudelliset reunaehdot

Mitä itseohjautuvuus on? Mitä se ei ole? Milloin ja missä itseohjautuvat toimintatavat ovat erityisen hyödyllisiä ja käyttökelpoisia? Millaisten käytännön esimerkkien ja tavoitteiden kautta itseohjautuvuutta kannattaisi alkaa lisätä? Missä kulkevat oikeudelliset rajat?


Kenelle

Webinaari on suunnattu ensisijaisesti kaikille sellaisille työnantajien edustajille, jotka ovat halukkaita jakamaan aiempaa enemmän valtaa ja vastuuta työyhteisön muille jäsenille. Koulutus sopii hyvin myös henkilöstön edustajille: sujuvassa yhteistoiminnassa ja vuoropuhelussa itseohjautuvuuden lisäämisehdotusten ei tarvitse tulla johtoportaalta. Kohderyhmään kuuluvat kaikki työyhteisöt niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla.


Hyöty osallistujalle

Itseohjautuvuudella tarkoitetaan ihmisen kykyä johtaa itseään sekä toimia ilman ulkopuolisen ohjauksen ja kontrolloinnin tarvetta. Itseohjautuvissa työyhteisöissä lähtökohtina ovat usein sekä luottamus yksilöiden haluun tehdä asiat hyvin että yksilöiden mahdollisuudet aidosti vaikuttaa omaan työhönsä.

Tehokas itseohjautuvuus on vaativampi tapa työskennellä kuin lähes pelkästään esimiehen antamien ohjeiden mukaisesti toimiminen. Osa ihmisistä karttaakin itseohjautuvuutta nimenomaan siksi, että haluaisi päästä mahdollisimman helpolla. Osalle itseohjautuvuus kuitenkin sopii mainiosti ja itseohjautuvien yksilöiden lisäksi voidaan puhua myös erinomaisesti toimivista yhdessäohjautuvista tiimeistä, joissa itseohjautuvat yksilöt tekevät onnistunutta yhteistyötä.

Tässä webinaarissa saat käytännön esimerkkien kautta kokonaiskuvan siitä, mitä itseohjautuvuus on ja kuinka sitä kannattaa käytännössä lisätä ja hyödyntää – myös oikeudelliset reunaehdot muistaen.


Ohjelma

Itseohjautuvuuden hyödyt ja voimavarat

 • Työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta vapaudesta
 • Itsensä johtaminen ja sitouttaminen – osana ryhmää
 • Kehittyminen ja kehittäminen
 • Yksilöiden välisten erojen vaikutus

Itseohjautuvuuden riskit ja kuormitustekijät

 • Selkeät tavoitteet vai sekavuus?
 • Päätöksentekovaikeudet: liian monta mahdollisuutta?
 • Kohtuuttoman suuriksi kasvaneet vastuut?
 • Kuinka voittaa haasteet?

Käytännön esimerkkejä hyvin toimivista ratkaisuista

 • Tavoitteiden asettaminen ja asettuminen
 • Töiden jakaminen ja jakautuminen
 • Palautteen antaminen ja saaminen
 • Päätöksenteko jahkailun sijaan
 • Epäasialliseen käytökseen puuttuminen
 • Alisuoriutumiseen tarttuminen
 • Ylikuormittumisen estäminen
 • Palkitsemisen monet tavat

Mitä minimivaatimuksia työlainsäädäntö asettaa?

 • Työnantajan työsuojelu-, yhteistoiminta- ja kehittämisvelvollisuudet
 • Kuka toimii työnantajan edustajana ja kuinka?
 • Ratkaisuja ja riskejä, jos toimittaisiinkin yrittäjyyden tai kevytyrittäjyyden kautta

Aikaa kysymyksille


Ajankohta: 1.9.2021 klo 13:00 – 14:30 
– voit katsoa webinaarin myös tallenteena myöhemmin.

Webinaarikoulutuksen hinta: 197 euroa (+ alv 24 %)
– sisältää livewebinaarin ja tallenteen sekä koulutusmateriaalin. Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen. Saat linkin sähköpostiisi livetilaisuuden jälkeen.

Ryhmäetuhinta: 177 euroa / hlö + alv 24 %, kun samasta organisaatiosta on vähintään kaksi osallistujaa.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Katariina Sorvanto

Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esimiehenä työskennellen.

Katariina on innostava ja pidetty, pitkällä esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

”Kouluttajalla innostava ote. Tiukkaa faktaa kiinnostavin esimerkein ja elävä tapa konkretisoida asiaa. Kiitos!”

”Hyvä kouluttaja. Voisin osallistua uudestaan hänen kursseilleen.”

”Kouluttajalla selkeä ulosanti, asiantunteva, miellyttävä kuunnella.”

”Hyvä luennoitsija, monipuolinen tietämys.”

(4.8)

Ilmoittautuminen

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Itseohjautuvuus työyhteisössä -koulutukseen
01.09.2021, klo 13:00 - 14:30

 
Hlö(ä)