Juristin neuvot anonyymien ilmiantokanavien käyttöön

Epäeettistä tai epäasiallista toimintaa, muuta väärinkäytöstä, rikkomusta tai ainakin epäilyä sellaisesta? Kuinka ottaa asia puheeksi ja saada se selvitetyksi ilman, että viestin tuoja joutuisi vaikeuksiin? Miten järjestää mahdollisuus ilmoittaa nimettömästi? Mitä jos joku käyttää nimetöntä ilmiantoa pilailuun tai kiusaamiseen? 

Uuden, niin sanottua whistleblower-direktiiviä täytäntöönpanevan lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Asia on ollut lausuntokierroksella ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022.

Jos henkilö havaitsee, kokee tai epäilee mitä tahansa

 • lainsäädännön
 • muiden säädösten ja velvoitteiden
 • työ- tai muun yhteisön arvojen tai periaatteiden tai
 • muun yleisen edun

vastaista menettelyä, niin toiminnasta vastuussa olevalla saattaa olla velvollisuus tai ainakin mahdollisuus tarjota käyttöön whistleblowing- tai muu nimetön ilmiantokanava.

Häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua selvitettäessä tarvitaan erilaista konkretiaa ja todistelua kuin esimerkiksi korruptioepäilyjen tutkimisessa. Tämä kannattaa huomioida ilmoitusmahdollisuuksia kehitettäessä. Samoin on tärkeää panostaa esimerkiksi yhteistoimintaan henkilöstön tai sen edustajien kanssa, kun työpaikan käytäntöjä ollaan muuttamassa.


Kenelle

Webinaari on suunnattu kaikille vastuunkantajille, kuten työnantajan edustajille ja luottamustehtävissä toimiville – niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla. Koulutus soveltuu kaikille, jotka tavalla tai toisella pohtivat ja mahdollistavat nimettömien ilmiantojen käytännön toteuttamista.


Hyödyt

Monella työpaikalla ja monessa vapaa-ajan yhteisössä on velvollisuus tai ainakin mahdollisuus tarjota sisäinen, nimetön ilmoituskanava tilanteisiin, joissa henkilö esimerkiksi

 • on havainnut tai epäilee taloudellisia väärinkäytöksiä
 • on havainnut tai epäilee eettisiä tai ympäristöön kohdistuvia rikkomuksia
 • on kokenut häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä tai
 • on havainnut tai kokenut jonkun toisen joutuvan häirinnän tai muun epäasiallisen käytöksen kohteeksi.

Tässä webinaarissa saat vastauksia erilaisten nimettömien ilmiantokanavien hyödyntämiseen liittyviin käytännön oikeudellisiin kysymyksiin ja rajanvetoihin.

Halutessasi voit lähettää yhden tai useamman ennakkokysymyksen osoitteeseen katariina@nullkatakoski.fi – ennakkokysymyksiä käsitellään nimettömästi soveltuvin osin webinaarissa. Webinaarin aikana voit osallistua keskusteluun chatin kautta.


Ohjelma

Nimettömät ilmiannot

 • Milloin ja miten saa mahdollistaa?
  • Yrityksissä
  • Julkisella sektorilla
  • Kolmannella sektorilla
  • Luottamustoimissa ja muissa harrastuksissa

Toimenpiteet

 • Mitä selvitetään ja mitä ei?
  • Millaisesta epäilystä tai ilmiannosta on kyse ja missä?
  • Ilmoittajan ja ilmoituksen vastaanottajan vastuut ja velvollisuudet?
  • Prosessit = Mitä on tehtävä, kun ilmoitus saapuu? Mitä ei?
  • Mikä on ja mitä tekee häirintäyhdyshenkilö?
 • Mitä uskotaan ja mitä ei?
 • Ilmoittajan ja hänen lähipiirinsä suoja, jos ilmoittajan henkilöllisyys paljastuu

Kokemuksia ja näkemyksiä jo käyttöön otettujen nimettömien ilmiantokanavien vaikutuksista

Aikaa kysymyksille


Ajankohta: 6.10.2022 klo 13.00 – 14.30 
– voit katsoa webinaarin myös tallenteena myöhemmin

Webinaarikoulutuksen hinta: 197 euroa / hlö + alv 24 %.
– sisältää livewebinaarin ja tallenteen sekä koulutusmateriaalin. Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen.

Ryhmäetuhinta:
177 euroa / hlö + alv 24 %, kun samasta organisaatiosta on vähintään kaksi osallistujaa


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Katariina Sorvanto

Nimettömät ilmiannot (90 min)

Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on juristi, joka on perehtynyt laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esihenkilönä työskennellen.

Katariina on innostava ja pidetty, pitkällä esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työoikeudellisissa kysymyksissä.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

”Kouluttajalla innostava ote. Tiukkaa faktaa kiinnostavin esimerkein ja elävä tapa konkretisoida asiaa. Kiitos!”

”Hyvä kouluttaja. Voisin osallistua uudestaan hänen kursseilleen.”

”Kouluttajalla selkeä ulosanti, asiantunteva, miellyttävä kuunnella.”

”Hyvä luennoitsija, monipuolinen tietämys.”

(4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.