Hallitus on tekemässä muutoksia paikallista sopimista ja useita muita työelämän pelisääntöjä koskeviin lakeihin. Uudet lakkolait on jo hyväksytty eduskunnassa.

Tässä webinaarissa avataan seikkaperäisesti paikallista sopimista koskevat muutokset myös esimerkkien kautta. Lakkolait ja muutkin ajankohtaiset työlainsäädännön muutokset esitellään.

Nyt yritykset joutuvat harkitsemaan, miten paikallisen sopimisen mahdollisuudet hyödynnetään. 

Vaatii osaamista tunnistaa paikallisen sopimisen mahdollisuudet. Uusi aika edellyttää luovuutta paikallisen sopimisen hyödyntämisessä. Tilanne elää hyvin nopeasti ja ajantasainen tieto toimintaoikeuksista on yrityksille kriittistä.

HUOM! Voit saada omat kysymyksesi käsiteltäväksi webinaarissa, jos toimitat ne WebAkatemialle etukäteen. Myös kaikkiin tilaisuuden aikana chatissa lähetettyihin kysymyksiin vastataan.


Kenelle
Liiketoimintajohto, esihenkilöt ja henkilöstöasioista vastaavat asiantuntijat


Hyödyt osallistujalle
Webinaarin jälkeen osallistujille on selvää, mitä mahdollisuuksia paikalliselle sopimiselle syntyy lainsäädäntömuutosten myötä ja mitkä ovat muut työlainsäädännön muutokset.


Ohjelma

Paikallinen sopimisen muuttuvat pelisäännöt

Mitkä esteet poistuvat?
– lakiin kirjoitetut sopimisen rajoitukset

Mitä uusia mahdollisuuksia paikalliselle sopimiselle syntyy?
– uudet joustot
– yrityskohtainen työehtosopimus
– luottamusmiehen puuttuminen

Henkilöstön edustajien asema?
– valtuudet
– oikeudet

Henkilöstö yhdessä?
– yksimielisesti vai enemmistöllä

Käytännön esimerkkejä paikallisesti sovittavista asioista ja sopimisen muodoista
– järjestäytynyt yritys
– järjestäytymätön yritys
– yleissitovan työehtosopimuksen vaikutus sopimiselle
– yrityskohtainen työehtosopimus
– palkka-asiat
– työaika-asiat
– muut työehdot
– tuottavuuden kasvattaminen paikallisen sopimisen keinoin

Sopimuksen sitovuus ja voimassaolo
– keitä sopimus koskee
– sopimuksen irtisanominen

Poliittisia ja myötätuntotyötaisteluja koskevat lakkolait

Yleiskatsaus muihin ajankohtaisiin työlainsäädännön muutoksiin
– sairausajan palkka
– irtisanomisperusteet
– määräaikaiset työsopimukset
– lomautusilmoitusaika
– takaisinottovelvollisuus
– muutosneuvotteluajat


BONUS. Voit saada omat kysymyksesi käsiteltäväksi webinaarissa, jos toimitat ne WebAkatemialle etukäteen. Myös kaikkiin tilaisuuden aikana chatissa lähetettyihin kysymyksiin vastataan.

Toivomme, että kysymykset lähetetään etukäteen osoitteeseen asiakaspalvelu@nullwebakatemia.fi.Asiantuntija vastaa kysymyksiin webinaarin aikana ja viimeistään sähköpostilla seuraavana päivänä.


Ajankohta:
26.6.2024
klo 10.00 – 11.30 
– voit katsoa webinaarin myös tallenteena myöhemmin

Webinaarikoulutuksen hinta: 
247 euroa / hlö (+ alv 24 %)
– sisältää livewebinaarin ja tallenteen sekä koulutusmateriaalin. Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa 2 kk ajan koulutuksen jälkeen. Saat linkin sähköpostiisi livetilaisuuden jälkeen.

Ryhmäetuhinnat:
227 euroa / hlö (+ alv 24 %), kun samasta organisaatiosta on kaksi osallistujaa,
197 euroa / hlö (+ alv 24 %), kun samasta organisaatiosta on kolme tai useampia osallistujia.

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen perutaan myöhemmin kuin 8 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Pekka Kähkönen ja Harri Hietala

Paikallinen sopiminen, lakkolait ja muut työlainsäädännön muutokset (90 min)

Varatuomari Pekka Kähkönen toimii LexAuctor Oy:n toimitusjohtajana. LexAuctor Oy on erikoistunut työoikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen ja paikallisen sopimisen käytännön toteuttamiseen. Kähkönen on ollut yhtiön asiakaskunnassa rakentamassa lukuisia paikallisia sopimusrakenteita. Kähkönen on aiemmin toiminut yli kymmenen vuotta Posti-konsernin työsuhdejohtajana ja ollut tässä roolissa toteuttamassa Suomen mittavinta paikallisiin sopimuksiin perustuvaa tuottavuusmallia sekä useita henkilöstön sopeuttamisratkaisuja myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kähkösellä on lisäksi yli viidentoista vuoden työkokemus Tekniikan Akateemiset ry:n oikeudellisen osaston johtajana.

Varatuomari Harri Hietala on työlainsäädännön ja työehtosopimusten asiantuntija lakipalveluyrityksessä (Sopla.fi). Hän on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia ja syksyllä 2024 ilmestyy uusi painos Alma Talent Oy:n kustantamasta teoksesta: Hietala – Kairinen – Ojanen, ”Paikallinen sopiminen käytännössä”.  Hietala toimi vuosina 2014-2020 yhteistoiminta-asiamiehenä. Sen ohessa hän toimi hallituksen asettamana paikallisen sopimisen selvitysmiehenä. Hän on toiminut myös pitkään työnantajajärjestöissä: Palta ry:n varatoimitusjohtajana, työmarkkinajohtajana ja lakiasiainjohtajana, TIKLI ry:n toimitusjohtajana, Työnantajaliitto Allianssin toimitusjohtajana, Finergy ry:n apulaisjohtajana sekä Suomen Työnantajain Keskusliitto STK:n ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT:n asiamiehenä. Edellä mainituissa tehtävissä ja yrittäjänä toimiessaan hän on neuvotellut useita paikallisia sopimuksia, paikallista sopimista koskevia työehtosopimusmääräyksiä sekä ala- ja yrityskohtaisia työehtosopimuksia.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

"Hyviä käytännön esimerkkejä, jotka ovat puuttuneet täysin monista asiaa koskevista aiemmista koulutuksista. Kouluttajilla selkeä puhetapa ja esitystyyli."

"Asiantuntevet kouluttajat, selkeäsanaiset, ei turhaa liirumlaarumia ja poukkoilua. Ajankäytöllisesti tehokas tietoisku."

"Kouluttajilla selkeästi hyvä substanssiosaaminen."

"Selkeä ulosanti molemmilla."

"Pähkinänkuoressa kaikki oleellinen."

"Osaavat asiansa, pitkä kokemus näkyy."

(4.8)

Ilmoittautuminen

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Paikallinen sopiminen, lakkolait ja muut työlainsäädännön muutokset (90 min) -koulutukseen
26.06.2024, klo 10:00 - 11:30

 
Valitse ilmoittautujien lukumäärä

Uutta, päivitetty ajankohtainen sisältö!

"*" näyttää pakolliset kentät