Hallitusohjelman vaikutukset arkeen ja oikeuskäytäntöön

Kesäkuussa 2023 aloittanut Suomen uusi hallitus on kertonut aikovansa kehittää Suomen työmarkkinoita joustavampaan suuntaan. Mutta mitä käytännössä ovat sen tavoittelemat uudistukset työlainsäädäntöön? Mikä on tämänhetkinen tieto keinoista ja muutosten aikatauluista – sekä vaikutuksista työyhteisöjen arkeen?

Entä mitkä muut seikat kuin muuttuva lainsäädäntö vaikuttavat työnantajien ja työntekijöiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin? Tässä webinaarissa käydään läpi kaavailtujen lakimuutosten lisäksi soveltuvin osin myös

 • esimerkkejä voimassaolevista työ- ja virkaehtosopimuksista
 • paikallisen sopimisen mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa sekä
 • yksittäisten työsopimusten, työyhteisöjen käytäntöjen ja muiden vastaavien seikkojen vaikutuksia.

Kenelle

Tämä webinaari on suunnattu ensisijaisesti yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajien edustajille, kuten johtajille, esihenkilöille ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoille. Webinaari sopii silti hyvin myös julkisen sektorin työnantajien edustajille.

Lisäksi tämä webinaari soveltuu työntekijöiden edustajille ja kaikille muillekin, jotka ovat kiinnostuneita kaavailtujen työlainsäädäntömuutosten vaikutuksista työyhteisöjen arkeen.


Hyödyt

Tässä webinaarissa saat ajantasaisen tiedon siitä

 • mikä kaikki on muuttumassa ja millä mahdollisella aikataululla
 • mitä aiotut muutokset voivat käytännössä kenellekin tarkoittaa
 • miksi ja miten työ- ja virkaehtosopimuksilla tai muulla sopimisella saatetaan määrätä toisin kuin laissa sekä
 • miten yksittäinen työnantaja tai työntekijä voi jatkossa vaikuttaa oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa?

Ohjelma 

Työsuhteet alusta loppuun

 • Kansainväliseen rekrytointiin aiotut muutokset
 • Määräaikaisuuksien uudet mahdollisuudet
 • Henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen keventäminen
 • Takaisinottovelvollisuuden kaventaminen

Työtä tehtäessä tai työnteon keskeytyessä

 • Paikallisen sopimisen laajentaminen
 • Palkaton sairauspoissaolopäivä
 • Lakko-oikeus ja sen rajoitukset
 • Yhteistoimintalain soveltamisalan muutos
 • Muutosneuvottelujen ja lomautusten nopeuttaminen
 • Työturvallisuus ja työhyvinvointi, oikeudet ja velvollisuudet
 • Yrityslähestymiskielto käytännössä
 • Tasa-arvo ja syrjinnän ehkäiseminen

Muutosten soveltaminen

 • Milloin kaavailtuja muutoksia voi alkaa soveltaa? Alustavat aikataulut
 • Miksi ja miten työ- ja virkaehtosopimukset voivat ohittaa lainsäädännön? Esimerkkejä
 • Miten ja missä tilanteissa yksittäinen työnantaja ja työntekijä voivat vaikuttaa lopputulokseen? Esimerkkejä
 • Mikä kaikki voi vaikuttaa tulevassa oikeuskäytännössä? Esimerkkejä

Muuta huomioitavaa?

 Aikaa kysymyksille


Ajankohta: 27.9.2023 klo 13.00 – 14.30 
– voit katsoa webinaarin myös tallenteena myöhemmin.

Webinaarikoulutuksen hinta: 227 euroa / hlö (+ alv 24 %)
– sisältää livewebinaarin ja tallenteen sekä koulutusmateriaalin. Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa 2 kk koulutuksen jälkeen. Saat linkin sähköpostiisi livetilaisuuden jälkeen.

Ryhmäetuhinta:
197 euroa / hlö + alv 24 % kun samasta organisaatiosta on kaksi osallistujaa, 177 euroa / hlö (+ alv 24%), kun samasta organisaatiosta on kolme tai useampi osallistujaa.

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Katariina Sorvanto

Työlainsäädännön muutokset – valmistaudu uudistuksiin! (90 min)

Katariina Sorvanto KataKoski Oy:stä. Katariina on juristi ja työyhteisövalmentaja, joka on tutustunut laajasti johtamiseen, organisaatioiden toimintaan ja lakien käytännön soveltamiseen – myös itse esihenkilönä työskennellen.

 

Katariina on innostava ja pidetty, pitkällä esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

”Kouluttajalla innostava ote. Tiukkaa faktaa kiinnostavin esimerkein ja elävä tapa konkretisoida asiaa. Kiitos!”

”Hyvä kouluttaja. Voisin osallistua uudestaan hänen kursseilleen.”

”Kouluttajalla selkeä ulosanti, asiantunteva, miellyttävä kuunnella.”

”Hyvä luennoitsija, monipuolinen tietämys.”

(4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.