HR-managerin tietopaketti: Laadi hyviä työsopimuksia ja vältä työsuhteiden ongelmatilanteet

Työlainsäädäntöä ja työsopimusten olennaisimpia asioita käytännönläheisesti

• Mistä työsopimuksissa voidaan ja mistä niissä kannattaa sopia?
• Mitkä ovat esihenkilön ja työntekijän oikeudet ja velvoitteet työsuhteissa?
• Millaisilla perusteilla sopimukset ovat irtisanottavissa, ja miten yhteistoimintalaki sekä sen uudistus tulisi huomioida irtisanomistilanteissa?
• Miten työnantajan tulisi menetellä ongelmatilanteissa kuten työpaikkakiusaamis- ja häirintätilanteissa?
• Miten yritys huolehtii whistleblowing-kanavasta käytännössä?
• Käytännön esimerkkien kautta havainnollistetaan erilaisia työsuhteen päättämistilanteita ja opastetaan välttämään ongelmia työsuhteiden päättämisessä.

Miksi Työlainsäädäntö haltuun -koulutus on hyödyllinen?
Monissa yrityksissä on puutteita työsopimuksissa – tilanteet muuttuvat ja ihmiset etenevät urallaan, mutta sopimusten päivittäminen usein unohtuu. Usein työsopimuksissa ei huomioida riittävästi työntekijän asemassa ja tehtävissä olevia eroja: johtotason henkilön työsopimus on erilainen kuin esimerkiksi suorittavaa työtä tekevän työntekijän työsopimus.


Kenelle
Työlainsäädäntö haltuun -koulutus on tarkoitettu kaikille esihenkilöille ja muille, jotka ovat tekemisessä yrityksen henkilöstöasioiden, rekrytoinnin tai työsopimusten parissa
– esimerkiksi toimitusjohtajat, henkilöstöpäälliköt ja talousjohtajat.


Mitä saat osallistujana
• opit ymmärtämään työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvoitteet
• saat työkaluja hyvien työsopimusten laatimiseen
• opit esihenkilön näkökulmasta välttämään tyypillisimpiä työsuhteisiin liittyviä ongelmatilanteita.


Ohjelma

12:45 Yhteyksien tarkistus
13:00 Koulutus alkaa

Työsopimuksen solmiminen ja työsopimuksen ehdot
• Työsopimuksia koskeva lainsäädäntö
• Työehtosopimukset
• Toistaiseksi voimassa oleva ja määräaikainen työsopimus
• Sopimuksen keskeiset ehdot: mistä voidaan ja kannattaa sopia?
• Koeaika
• Kilpailu- ja houkuttelukielto sekä kilpailulainsäädännön uudistus
• Salassapitovelvoitteet

Esihenkilön ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa
• Mistä työsuhteen normit tulevat?
• Esihenkilön yleiset velvollisuudet: yhdenvertainen kohtelu, tasa-arvo, työturvallisuus ja yksityisyydensuoja
• Esihenkilön velvollisuudet ongelmatilanteissa: työturvallisuus, häirintä työpaikalla, työpaikkakiusaaminen
• Työnantajan direktio-oikeus
• Työntekijän lojaliteettivelvollisuus

Sopimusten irtisanominen ja päättäminen sopimuksella
• Miten ja millä perusteilla työsopimukset ovat päätettävissä?
• Varoitusmenettely
• Sairauspoissaolot – onko oikeutta irtisanoa työsopimus niiden perusteella?
• Työsopimusten päättämissopimukset
• Yhteistoimintamenettely ja yhteistoimintalain uudistus

Whistleblowing-lain keskeiset vaatimukset työnantajalle
• Miten yritys huolehtii whistleblowing-kanavasta käytännössä?
• Keskeiset vaatimukset HR-toiminnoille

Aikaa kysymyksille

14:30 Koulutus päättyy


Ajankohta:
tiistai 07.05.2024 klo 13.00 – 14.30
– voit katsoa webinaarin myös tallenteena myöhemmin.

Hinta:
247 euroa / hlö + alv 24 %.
– sisältää livewebinaarin ja tallenteen sekä koulutusmateriaalin. Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa koulutuksen jälkeen 2 kk ajan. Saat linkin sähköpostiisi livetilaisuuden jälkeen.

Ryhmäetuhinnat:
227 euroa / hlö + alv 24 %, kun samasta organisaatiosta on kaksi osallistujaa,
197 euroa / hlö + alv 24 %, kun samasta organisaatiosta on kolme tai useampia osallistujia.

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.


Myös yrityskohtaiset toteutukset:
Ota yhteyttä: asiakaspalvelu@nullwebakatemia.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen perutaan myöhemmin kuin 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Petri Nevalainen

Työlainsäädäntö haltuun (90 min)

Kouluttajana toimii Partner, KTM Petri Nevalainen Smartius Oy:stä. Hän avustaa päivittäin yrityksiä erilaisissa työsopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Petri on pidetty kouluttajamme vuosien esiintymiskokemuksella, ja hän saa jatkuvasti kiittävää palautetta asiantuntevista, suosituista koulutuksistaan.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

"Tiivis ja hyvin organisoitu tietopaketti."

"Erittäin tärkeä ja ajankohtainen aihe."

"Hyvät luennointitaidot!"

"Paljon ajateltavaa ja uutta tärkeää tietoa."

"Sujuva ja selkeä esitystapa!"

"Hyvää tietoa sopimuksista ja sopimisesta."

"Pätevä kouluttaja."

"Hyvin rytmitetty koulutus."

"Sain hyvät perustiedot ja kertauksen aiheeseen."

"Hyviä esimerkkejä!"

(4.7)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.