Kuinka esimiehen kannattaa reagoida, kun töille sanotaan ei?

Miten erottaa lusmuilijan ja uupuvan? Mistä tunnistaa, kenelle on syytä lisätä ja keneltä vähentää tehtäviä?

Mikä on jämäkkää ja reilua – sekä laillista?


Kenelle

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti esimiehille.

Webinaari soveltuu myös muun muassa hr-ammattilaisille – sekä kaikille muillekin, jotka tahtovat sekä vahvistaa oikeudellista osaamistaan että panostaa kehittävään vuoropuheluun työn tekemisestä ja tekemättä jättämisestä.


Hyöty osallistujalle

Tässä webinaarissa ratkotaan työpaikkojen käytännön tilanteita ja annetaan vinkkejä koko skaalalta: lempeistä keskustelunavauksista kurinpidollisiin toimiin. Ideana on osallistujien omien tilanteiden tunnistaminen ja fiksujen keinojen löytäminen juuri niihin.

Työn tekemistä ja tekemättä jättämistä säännellään oikeudellisesti monin eri tavoin. Tiedätkö, mitä kaikkea esimiehen ja alaisen on otettava huomioon? Tässä webinaarissa raameja käydään läpi käytännön esimerkkien kautta.

Esimiehillä on työnjohto-oikeus ja -velvollisuus. Siihen kuuluu myös työtaakan jakaminen työntekijöiden kesken. Töitä pitää tehdä huolellisesti, lojaalisti ja usein myös nopeasti. Toisaalta töissä tai viimeistään niiden jälkeen olisi parasta pystyä palautumaan – mieluiten joka päivä.

Työnantajan edustajana esimies päättää, mitä kenenkin on tehtävä. Oikeudellisten seikkojen hallitsemisen lisäksi hyvä esimies tietää kuitenkin myös, kuinka tunnistaa alaistensa jaksamisen ja muiden kykyjen rajat. Siksi tässä webinaarissa annetaankin esimerkkejä muun muassa siitä, miten jokainen voi sekä työskennellä tehokkaasti että palautua fiksusti.

Lopuksi käymme läpi, kuinka esimies voi rohkaista alaisiaan oma-aloitteisiinkin keskustelunavauksiin ja kuinka työntekijä asiallisesti vaatia vuoropuhelua, kuuntelemista ja kuulluksi tulemista.


Ohjelma

Oikeudelliset lähtökohdat

 • Milloin töistä saa kieltäytyä? Milloin niin kannattaakin tehdä?
 • Milloin taas kieltäytyminen ei ole järkevää – milloin se voi olla jopa työ- tai virkasuhteen päättämisperuste?
 • Milloin pitää auttaa muita? Voiko välillä todeta, että ”hoidan vain omat tehtäväni”?

Syitä töistä kieltäytymiseen tai muuhun tekemättä jättämiseen?

 • Motivaation, osaamisen vai jaksamisen puute?
 • Pelko? Miksi?
 • Sairaudet? Voiko silloin teettää korvaavaa työtä? Millaista?

Väsymisen tunnusmerkkejä – mitä siitä on syytä päätellä? Kuinka tästä eteenpäin?

 • Voiko kiireen tuntua vähentää? Millä tavoin?
 • Oman työn hallinta? Miten esimies voi valmentaa alaisiaan myös tämän suhteen?
 • Mitä fiksu palautuminen edellyttää? Miten sen voi yhdistää tehokkaaseen työskentelyyn?

Vinkkejä erilaisiin ongelma- ja rajanvetotilanteisiin

 • Kuinka nykyiseen tilanteeseen on päädytty? Miten siitä on mahdollista keskustella työpaikalla?
 • Mikä on fiksua itsensä johtamista? Mikä taas epälojaalia niskoittelua? Mistä sen tietää? Kuka tai mikä päättää?
 • Millaisia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja työntekijä ja työnantaja voivat esittää? Mitä niistä voi seurata?

Mitä on hyvä esimiestyö – ja millaisia ovat hyvät alaistaidot? Mitä taitava esimies huomioi töitä jakaessaan ja organisoidessaan?

 • Valta, vastuu ja vapaus? Luottamus?
 • Etätyöt ja uusi joustotyöaika? Mitä ne edellyttävät?
 • Keskustelunavauksia: mitä ehkä kannattaisi kokeilla – ja mitä ei?

Aikaa kysymyksille


Ajankohta: 28.8.2019 klo 13.00 – 14.30 (voit katsoa myös tallenteena, silloin kun haluat, ihan mistä vain haluat)

Webinaarikoulutuksen hinta: 197 euroa (+ alv 24 %) / hlö pitää sisällään live- ja webinaaritallenteen sekä koulutusmateriaalin.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta) kaksi henkilöä tai enemmän 177 euroa/hlö.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Katariina Sorvanto

Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esimiehenä työskennellen. Katariina on innostava ja pidetty, yli kymmenen vuoden esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

”Kouluttajalla innostava ote. Tiukkaa faktaa kiinnostavin esimerkein ja elävä tapa konkretisoida asiaa. Kiitos!”

”Hyvä kouluttaja. Voisin osallistua uudestaan hänen kursseilleen.”

”Kouluttajalla selkeä ulosanti, asiantunteva, miellyttävä kuunnella.”

”Hyvä luennoitsija, monipuolinen tietämys.”

(4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.