Työkalupakki työsuhteiden päättämistilanteisiin

1.osa ke 26.10.2022 klo 9-11
2.osa to 27.10.2022 klo 9-11

Työsopimuslainsäädäntö on hyvin yksityiskohtaista ja se suojaa vahvasti työntekijää. Virhe työsopimuksen päättämisessä voi johtaa merkittävään työnantajan korvausvelvollisuuteen. Sen vuoksi työnantajan on tärkeää tuntea työsuhdelainsäädäntö hyvin ja välttää näin riski lain rikkomisesta ja siitä johtuvasta korvausvastuusta.

Työnantajan edustajille ja esimiehille soveltuvassa koulutuksessa pääset perehtymään käytännönläheisesti ja kattavasti työsopimusten päättämiseen ja niihin liittyviin ongelmatilanteisiin.

Työsopimuksen päättäminen -koulutuksessa saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
– Milloin työntekijä voidaan irtisanoa henkilöön liittyvällä perusteella?
– Milloin työnantajalla on taloudellis-tuotannollinen irtisanomisperuste?
– Milloin työsopimus voidaan purkaa koeajalla?
– Mitä menettelyjä työsopimuksen päättämisessä tulee noudattaa?
– Mitä seuraa, jos lain vaatimaa menettelyä ei ole noudatettu?
– Voidaanko työsuhde päättää työpaikkakiusaamisen vuoksi?
– Voidaanko työsuhde päättää sairauspoissaolojen vuoksi?
– Voidaanko työsuhde päättää työntekijän alisuoriutumisen perusteella?
– Miten työnantajan tulee menetellä, jotta työsopimuksen päättäminen ei riitaudu myöhemmin?
– Miten voidaan menetellä ongelmatilanteessa, jos irtisanomisperuste on epävarma?
– Kuinka laaditaan pätevä työsuhteen päättämissopimus?

Koulutuksessa käsittelemme yksityiskohtaisesti erilaiset työsopimuksen päättämistilanteet, kuten
– henkilöön liittyvä irtisanominen,
– taloudellis-tuotannollinen irtisanominen,
– lomauttaminen,
– työsopimuksen purkaminen,
– koeaikapurku sekä
– työsopimuksen päättäminen sopimuksella.

Perehdymme työsopimuksen päättämistilanteisiin käytännönläheisesti työnantajan näkökulmasta. Erityisesti huomioimme päättämiseen liittyvät ongelmatilanteet. Saat kattavat ohjeet lainmukaisten päättämismenettelyjen noudattamiseen sekä ongelma- ja riitatilanteiden ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen.


Kenelle
Koulutus on tarkoitettu erityisesti yritysten työsuhdeasioista vastaaville henkilöille, kuten henkilöstöjohtajille, esihenkilöille ja omistajayrittäjille. Koulutus soveltuu sekä suurten että pienten yritysten henkilöstövastaaville. Koulutuksessa käsittelemme perustietoja, jotka jokaisen henkilöstöasioista vastaavan on tarpeen hallita. Lisäksi käsittelemme työsuhteiden päättämistilanteiden erityiskysymyksiä.


Hyödyt
– Opit ottamaan huomioon työsopimuslainsäädännön säännökset esihenkilön ja työnantajan edustajan näkökulmasta.
– Opit välttämään työsopimuksen päättämiseen liittyvät riskit.
– Saat käytännönläheisiä ohjeita työsopimuksen päättämistilanteita ja ongelmien ratkaisutilanteita varten.


OHJELMA

1.osa ke 26.10.2022

8:45 Yhteyksien tarkistus
9:00 Tervetuloa webinaariin

Johdatus työsopimuksen päättämiseen
– Työsopimusten päättämistavat ja -tilanteet
– Irtisanominen ja purkaminen
– Irtisanomisaika ja siitä sopiminen
– Työsopimuksen perusteettoman päättämisen seuraukset

Henkilöperusteinen irtisanominen ja purkaminen
– Sallitut irtisanomisperusteet
– Varoitusmenettely
– Muun työn tarjoamisvelvollisuus
– Haastavat irtisanomistilanteet: sairauspoissaolot ja työntekijän alisuoriutuminen
– Milloin ja miten työsopimus voidaan purkaa?
– Koeaikapurku

Työsopimuksen päättämiseen liittyvien riitojen ratkaisu
– Mitkä seikat vaikuttavat työnantajan asemaan riitaprosessissa?
– Miten työnantaja voi ennalta varautua mahdolliseen riitautumiseen?

Aikaa kysymyksille
11:00 Webinaarin ensimmäinen osa päättyy

—–

2.osa to 27.10.2022

8:45 Yhteyksien tarkistus
9:00 Tervetuloa webinaariin

Kollektiiviperusteinen irtisanominen
– Milloin työnantajalla on taloudellinen, tuotannollinen tai toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvä irtisanomisperuste?
– Muun työn tarjoamisvelvollisuus
– Koulutusvelvollisuus
– Irtisanottavan valitseminen ja työvoiman vähentämisjärjestys
– Takaisinottovelvollisuus

Lomauttaminen
– Milloin työntekijä voidaan lomauttaa toistaiseksi tai määräajaksi?
– Lomautusmenettely
– Lomautuksen aikana ilmenevän työn tarjoaminen työntekijälle
– Työsopimuksen päättäminen lomautuksen aikana

Yhteistoimintamenettelyt
– Neuvottelujen käynnistäminen ja neuvotteluprosessi

Päättämissopimukset
– Mikä on päättämissopimus ja mihin sitä käytetään?
– Mistä voidaan sopia?
– Mitä on huomioitava päätettäessä työsopimusta sopimalla?

Aikaa kysymyksille
11:00 Webinaarikoulutus päättyy


Ajankohta:
1.osa ke 26.10.2022 klo 9-11
2.osa to 27.10.2022 klo 9-11
– voit katsoa webinaarin myös tallenteena myöhemmin.

Hinta:
497 euroa / hlö + alv 24 %
– sisältää livewebinaarin ja tallenteen sekä koulutusmateriaalin. Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk ajan koulutuksen jälkeen. Saat linkin sähköpostiisi livetilaisuuden jälkeen.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 457 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 397 euroa /hlö + alv 24 %.


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Petri Nevalainen

Työsopimuksen päättäminen (4 h)

Kouluttajana toimii Partner, KTM Petri Nevalainen. Hän työskentelee päivittäin yritysten työoikeudellisten asioiden parissa.
Petri on pidetty kouluttajamme vuosien esiintymiskokemuksella, ja hän saa jatkuvasti kiittävää palautetta asiantuntevista, suosituista koulutuksistaan.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

- "Arvostan, että asiasta puhuttiin ymmärrettävästi eikä käytetty lakimiesjargonia."

- "Hyvä kokonaisuus."

- "Erinomainen kouluttaja"

(4.7)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.