Ajantasainen tieto yhteistoimintalain vaatimuksista on yrityksille kriittistä. Samoin se, mikä muuttui. Päivitä nyt osaamisesi!

Uusi yt-laki tuli voimaan 1.1.2022. Merkittävä muutos on mm. kokonaan uuden käsitteen ”jatkuva vuoropuhelu työpaikoilla” sisällyttäminen lakiin. Vaatii osaamista tunnistaa tarvittavat toimenpiteet. Tämä tarkoittaa sekä lainmuutoksen välttämättä aiheuttamien muutosten että harkinnanvaraisten asioiden toimeenpanoa ja siihen valmistautumista.

Tässä webinaarissa saat tietoa uuden lain soveltamisesta käytännön tilanteissa. Käsittelemme soveltajan näkökulmasta 12 konkreettista kysymystä, joihin saat asiantuntijoiden ratkaisut:

 • Ollaanko lain soveltamispiirissä vaiko ei?
 • Kuinka sovellat lakia 20-29 työntekijän yrityksissä?
 • Henkilöstön edustaja on /ei ole ja sen vaikutukset
 • Millaisen kokonaisuuden muodostaa ”Jatkuva vuoropuhelu”?
 • ”Saastuttaako” asian käsitteleminen jatkuvassa vuoropuhelussa mahdollisia myöhempiä käsittelyvaiheita?
 • Miten valitset oikean muutosneuvotteluja koskevan säännöstön?
 • Mitkä ovat korjaavat toimenpiteet, jos tehty valinta ei ole heti oikea?
 • Mikä on vähemmän ja enemmän säännellyn muutosneuvottelun
  – sisältö ja sen vaiheet
  – määräajat ja niiden laskeminen
 • Mitä vaihtoehtoja ja poikkeuksia on henkilöstön hallintoedustuksen järjestämiseen?
 • Kuinka lain noudattamista valvotaan ja mikä on seuraamusjärjestelmä eri tilanteissa?
 • Mitä ovat työsäännöt, aloitetoiminnan säännöt ja työpaikkaruokailun järjestelyt sekä siirtymäsäännöt?
 • Millainen on työyhteisön kehittämissuunnitelman sisältö käytännössä?

Kenelle
Liiketoiminta-, henkilöstö-, talous-, laki- ja hallintojohto sekä kaikki asiantuntijat ja lakimiehet, jotka tavalla tai toisella ovat vastuussa yt-lain soveltamisesta tai muuten tekemisissä yt-lain tai jonkin sen osa-alueen kanssa.


Hyödyt osallistujalle
Tässä webinaarissa opit, kuinka sovellat uutta yhteistoimintalakia käytännössä. Olemme valinneet tiiviiseen kokonaisuuteen aiheet, jotka ovat kokemuksemme mukaan synnyttäneet epätietoisuutta. Tavoite on selvittää oikea menettelytapa kuhunkin tilanteeseen.


Ennakkokysymykset
Voit lähettää yhteistoimintalain soveltamisesta etukäteen kysymyksiä, joihin kouluttajat vastaavat webinaarissa. Lähetä ennakkokysymyksesi sähköpostiin anu.kelasalmi@nullwebakatemia-toimisto.fi . Myös webinaarin aikana voit esittää kysymyksiä.


Sisälto

 • Ollaanko lain soveltamispiirissä vaiko ei?
 • Lain soveltaminen 20-29 työntekijän yrityksissä
 • Henkilöstön edustaja on /ei ole ja sen vaikutukset
 • ”Jatkuvan vuoropuhelun” muodostama kokonaisuus
 • ”Saastuttaako” asian käsitteleminen jatkuvassa vuoropuhelussa mahdollisia myöhempiä käsittelyvaiheita?
 • Oikean muutosneuvotteluja koskevan säännöstön valitseminen
 • Korjaavat toimenpiteet, jos tehty valinta ei ole heti oikea
 • Vähemmän ja enemmän säännellyn muutosneuvottelun sisältö ja sen vaiheet sekä määräajat ja niiden laskeminen’
 • Henkilöstön hallintoedustuksen järjestämisen eri vaihtoehdot ja mahdolliset poikkeukset
 • Lain noudattamisen valvonta ja seuraamusjärjestelmä eri tilanteissa
 • Työsäännöt, aloitetoiminnan säännöt ja työpaikkaruokailun järjestelyt sekä siirtymäsäännöt
 • Työyhteisön kehittämissuunnitelman sisältö käytännössä

Aikaa kysymyksille


Ajankohta: 22.9.2022 klo 10:00 – 11:30
– voit katsoa webinaarin myös tallenteena myöhemmin.

Hinta: 197 euroa / hlö + alv 24 %
– sisältää livewebinaarin ja tallenteen sekä koulutusmateriaalin. Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa koulutuksen jälkeen 6 kk ajan. Saat linkin sähköpostiisi livetilaisuuden jälkeen.

Ryhmäetuhinta177 euroa / hlö + alv 24 %, kun samasta organisaatiosta on vähintään kaksi osallistujaa.


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Harri Hietala ja Pekka Kähkönen

Uusi yhteistoimintalaki käytännössä (90 min)

Varatuomari Harri Hietala on työlainsäädännön ja työehtosopimusten asiantuntija lakipalveluyrityksessä (Sopla.fi). Hän on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia ja keväällä 2022 ilmestyi Alma Talent Oy:n kustantama teos: Hietala – Kaivanto, ”Uusi yhteistoimintalaki käytännössä”.  Hietala toimi vuosina 2014-2020 yhteistoiminta-asiamiehenä tehtävänään muun muassa yhteistoimintaa koskevan lainsäädännön noudattamisen valvonta ja neuvonta lakien soveltamisessa. Hän on toiminut myös pitkään työnantajajärjestöissä: Palta ry:n varatoimitusjohtajana, työmarkkinajohtajana ja lakiasiainjohtajana, TIKLI ry:n toimitusjohtajana, Työnantajaliitto Allianssin toimitusjohtajana, Finergy ry:n apulaisjohtajana sekä Suomen Työnantajain Keskusliitto STK:n ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT:n asiamiehenä.

Varatuomari Pekka Kähkönen toimii LexAuctor Oy:n toimitusjohtajana. LexAuctor Oy on erikoistunut työoikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen ja paikallisen sopimisen käytännön toteuttamiseen. Kähkönen on aiemmin toiminut yli kymmenen vuotta Posti -konsernin työsuhdejohtajana ja ollut toteuttamassa lukuisia mittavia yhteistoimintaprosesseja sekä henkilöstön sopeuttamisratkaisuja myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kähkösellä on lisäksi yli viidentoista vuoden työkokemus Tekniikan Akateemiset ry:n oikeudellisen osaston johtajana.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

"Hyviä käytännön esimerkkejä, jotka ovat puuttuneet täysin monista asiaa koskevista aiemmista koulutuksista. Kouluttajilla selkeä puhetapa ja esitystyyli."

"Asiantuntevet kouluttajat, selkeäsanaiset, ei turhaa liirumlaarumia ja poukkoilua. Ajankäytöllisesti tehokas tietoisku."

"Kouluttajilla selkeästi hyvä substanssiosaaminen."

"Selkeä ulosanti molemmilla."

"Pähkinänkuoressa kaikki oleellinen."

"Osaavat asiansa, pitkä kokemus näkyy."

(4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.