Juristin neuvot uuden ilmoittajansuojelulain soveltamisen kiperiin tilanteisiin 

 • Onko organisaatiosi valmis, kun uutta ilmoittajansuojalakia on alettava soveltaa?
 • Tiedätkö, mihin mennessä organisaatiosi käytössä on oltava uuden lainsäädännön vaatimukset täyttävä ilmoituskanava?
 • Ymmärrätkö, kuinka työnantajan on käytännössä toimittava täyttääkseen sille whistleblowing-lainsäädännössä asetetut vähimmäisvelvoitteet?
 • Tunnetko riittävästi ilmoittajansuojaan liittyviä tietosuojakysymyksiä?

Epäeettistä toimintaa, muuta väärinkäytöstä, rikkomusta tai ainakin epäilyä sellaisesta? Kuinka saada asia selvitetyksi ilman, että viestin tuoja joutuisi vaikeuksiin? Miten järjestää mahdollisuus ilmoittaa nimettömästi? Mitä jos joku käyttää nimetöntä ilmiantoa pilailuun tai kiusaamiseen?

Uuden, niin sanottua whistleblower-direktiiviä täytäntöönpanevan ilmoittajansuojelulain tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle syyskuussa 2022. Lakivaliokunta on antanut lausuntonsa marraskuussa 2022.

Suomeen on lakiehdotuksen mukaan tarkoitus luoda järjestelmä, jossa pääsääntöisesti vähintään 50 työntekijää työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla on velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava ja ylläpitää sitä luottamuksellisen väärinkäytöksistä ilmoittamisen mahdollistamiseksi.

Jos henkilö havaitsee, kokee tai epäilee mitä tahansa

 • lainsäädännön
 • muiden säädösten ja velvoitteiden
 • työ- tai muun yhteisön arvojen tai periaatteiden tai
 • muun yleisen edun

vastaista menettelyä, niin toiminnasta vastuussa olevalla saattaa olla velvollisuus tarjota käyttöön nimetön ilmiantokanava.


Kenelle 

Webinaari on suunnattu kaikille vastuunkantajille, kuten työnantajan edustajille ja luottamustehtävissä toimiville – niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla. Koulutus soveltuu kaikille, jotka tavalla tai toisella pohtivat ja mahdollistavat nimettömien ilmiantojen ja ilmoittajien suojelun käytännön toteuttamista.


Hyödyt

Monella työpaikalla on velvollisuus tai ainakin mahdollisuus tarjota sisäinen, nimetön ilmoituskanava tilanteisiin, joissa henkilö esimerkiksi

 • on havainnut tai epäilee taloudellisia väärinkäytöksiä tai
 • on havainnut tai epäilee eettisiä tai ympäristöön kohdistuvia rikkomuksia.

Tässä webinaarissa saat vastauksia nimettömien ilmiantokanavien hyödyntämiseen liittyviin käytännön oikeudellisiin kysymyksiin ja rajanvetoihin.

Halutessasi voit lähettää yhden tai useamman ennakkokysymyksen osoitteeseen katariina@nullkatakoski.fi – ennakkokysymyksiä käsitellään nimettömästi soveltuvin osin webinaarissa. Webinaarin aikana voit osallistua keskusteluun chatin kautta.


Ohjelma

Ilmoittajansuojalain tarkoitus ja nimettömän ilmoituskanavan perustaminen

 • Milloin ja miten sisäinen ilmoituskanava pitää mahdollistaa?
 • Milloin ja miten sisäisen ilmoituskanavan saa mahdollistaa
 • Oikea-aikainen yhteistoiminta henkilöstön tai sen edustajien kanssa
 • Henkilöstön ohjeistaminen ja informointi

Toimenpiteet nimettömästi ilmoitettaessa

 • Ilmoittajan vastuut ja velvollisuudet
 • Mitä ilmoituksen vastaanottajan on tehtävä, kun ilmoitus saapuu? Mitä ei?
 • Molemminpuolinen lojaalisuus käytännössä
 • Ilmoittajan ja hänen lähipiirinsä suoja, jos ilmoittajan henkilöllisyys paljastuu

Erityiskysymyksiä

 • Voiko mahdollinen tähänastinen ilmoituskäytäntö riittää vai pitääkö sitä muuttaa?
 • Mikä hyöty työnantajalle on uudesta kanavasta?
 • Entä millainen näyttötaakka työnantajalle voi muodostua?
 • Tietosuojaa koskevan vaikutusten arvioinnin tekeminen
 • Tietosuojaperiaatteet ja -käytännöt kanavaa perustettaessa ja käytettäessä

Kokemuksia ja näkemyksiä jo käyttöön otettujen nimettömien ilmiantokanavien vaikutuksista

Aikaa kysymyksille


Ajankohta: 18.1.2023 klo 13.00 – 14.30 
– voit katsoa webinaarin myös tallenteena myöhemmin

Webinaarikoulutuksen hinta: 227 euroa / hlö (+ alv 24 %)
– sisältää livewebinaarin ja tallenteen sekä koulutusmateriaalin. Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen. Saat linkin sähköpostiisi livetilaisuuden jälkeen.

Ryhmäetuhinta:
197 euroa / hlö + alv 24 % kun samasta organisaatiosta on kaksi osallistujaa, 177 euroa / hlö (+ alv 24%), kun samasta organisaatiosta on kolme tai useampi osallistujaa.


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Katariina Sorvanto

Whistleblowing – käytännön kysymyksiä ja vastauksia nimettömistä ilmiannoista (90 min)

Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on juristi, joka on perehtynyt laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esihenkilönä työskennellen.

Katariina on innostava ja pidetty, pitkällä esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työoikeudellisissa kysymyksissä.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

”Kouluttajalla innostava ote. Tiukkaa faktaa kiinnostavin esimerkein ja elävä tapa konkretisoida asiaa. Kiitos!”

”Hyvä kouluttaja. Voisin osallistua uudestaan hänen kursseilleen.”

”Kouluttajalla selkeä ulosanti, asiantunteva, miellyttävä kuunnella.”

”Hyvä luennoitsija, monipuolinen tietämys.”

(4.8)

Ilmoittautuminen

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Whistleblowing – käytännön kysymyksiä ja vastauksia nimettömistä ilmiannoista (90 min) -koulutukseen
18.01.2023, klo 13:00 - 14:30

 
Hlö(ä)

Uusi webinaarikoulutus!