Fasilitoinnilla yleensä tarkoitetaan yhdessä tekemistä ja sen mahdollistamista. On nimetty henkilö, fasilitaattori, jolla on työkalut ja työskentelymenetelmät sekä vastuu ajasta ja osallistujien psykologisesta turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Fasilitaattori pitää huolen ajankäytöstä sekä auttaa ja tukee ryhmän vuorovaikutusta, muttei vaikuta fasilitoidun tilaisuuden asiasisältöön. Fasilitaattorin ansiosta ryhmäprosesseilla on selkeä alku ja loppu, sekä hyvin jaksotetut työvaiheet ja tuloksellinen työote.

Hybridi etäfasilitoinnin erikoistapauksena

Hybridifasilitointi on kehittämistä, työpajoja tai kokouksia, joissa osallistujien paikalla ei ole merkitystä.

Hybridifasilitointia terminä ei ole virallisesti suomennettu. Yksi vakavasti otettava suomennos voisi olla monipaikkainen fasilitointi. Kun lähitoteutuksessa kaikki osallistujat ovat samassa tilassa ja etätoteutuksessa kaikki ovat etänä, hybriditoteutuksessa osallistujat voivat olla missä tahansa paikassa. Yleensä fasilitoija on samassa tilassa kuin tilaisuuden lähiosallistujat, mutta toki joskus fasilitoijakin on etäyhteydellä mukana.

Fasilitoinnin tärkeimpiä rakennuspalikoita on se, että kaikki osallistujat ovat yhtä tärkeitä ja heillä tulisi olla tasaveroinen mahdollisuus osallistua.

Meillä kuitenkin on usein erilainen ja yleensä laimeampi osallistujakokemus etäyhteyden välityksellä verrattuna niihin osallistujiin, jotka osallistuivat tilaisuuteen olemalla samassa tilassa keskenään. Samassa tilassa olevat ihmiset pystyvät luonnollisemmin vuorovaikuttamaan, lukemaan toistensa kehonkieltä sekä tulkitsemaan tunnetiloja.

Hybridifasilitointia kannattaa ajatella etäfasilitoinnin erityistapauksena, jossa kaikki eivät olekaan niin kauhean etänä.

Tällainen mindset estää monia tyypillisiä sudenkuoppia, jossa etäosallistujat unohdetaan lähiosallistujien kustannuksella tai unohdetaan suunnitella kunnolliset työpohjat ja vuorovaikutus etäosallistujat edellä.

Hyvä fasilitointi mahdollistaa melko samanlaisen osallistujakokemuksen sekä lähi- että etäosallistujille.

Kirjoittaja Jani Turku

(TkL), interaktiivinen insinööri, sertifioitu fasilitoija ja coach.

Jani fasilitoi, kouluttaa fasilitaattoreita ja opettaa fasilitointia osana palvelumuotoilua.

Tutustu Janin tulevaan webinaariin. Saat kätevän tsekkilistan, mitä hybridifasilitoinnissa kannattaa ottaa huomioon:

15.12.2022 klo 10:00 – 11:30

Hybridityön fasilitointi (90 min)