Valmentajana toimii Senior Consultant Mira Kivistö ConTe Oy:stä. Mira on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (kansainvälinen markkinointi) ja valtiotieteiden kandidaatti (kansainväliset suhteet). Hän on myös suorittanut Hofstede Centren Accredited Lecturer in Intercultural Management -koulutuksen ja opiskellut Cross-Cultural Managementia Ruotsissa. Mira puhuu useita kieliä ja on käynyt yli 60 maassa. Hän sekä työskentelee että tekee myös vapaaehtoistyötä maahanmuuttajien parissa.

WebAkatemian kouluttajaa Mira Kivistöä haastateltiin HR-viestiin. 

Työelämä kansainvälistyy koko ajan. Työkavereina on eri kulttuureista tulevia ihmisiä ja meillä on kontakteja eri maihin – tiimin jäsenet voivat toimia jopa eri puolilla maailmaa. Mitä kannattaa huomioida toimittaessa monikulttuurisessa ja kansainvälisessä ympäristössä, jotta yhteistyö sujuu parhaalla mahdollisella tavalla?

Kulttuuriosaaminen – kulttuurikompetenssi – parantaa kykyä toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä. Eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kohtaaminen voi aiheuttaa haasteita mm. väärinymmärrysten ja erilaisten odotusten ja oletusten vuoksi. Monikulttuurisuus ja kulttuurinen diversiteetti on myös suuri mahdollisuus, sillä se luo hyvän pohjan erilaisten näkemysten pohjalta syntyvälle innovatiiviselle työkulttuurille – sen avulla luodaan tulevaisuuden kilpailukykyä.

Linkki artikkeliin, jossa Miran haastattelu:

Monikulttuurisuus tuo uusia mahdollisuuksia ja rikastuttaa työelämää

Ilmoittaudu nyt Miran webinaariin Monikulttuurisen työyhteisön haasteet ja mahdollisuudet 01.04.2020 klo 10:00 – 11:30