“Prompt engineering” tarkoittaa prosessia, jossa muokataan huolellisesti tai suunnitellaan kysymykset tai ohjeet tiettyjen tulosten tai toivottujen vastausten saavuttamiseksi esim. ChatGPT käytössä. Lyhyesti suunnitellaan tavat, jolla kysymykset tai ohjeet on muotoiltu vaikuttaen merkittävästi tekoälyn tuottamaan tulokseen.

Hyvin laadittujen kysymysten tai ohjeiden avulla käyttäjät voivat ohjata tekoälyä tuottamaan tarkempia, relevanteimpia tai luovempia vastauksia. Esimerkiksi etsittäessä tiettyä tietoa tai pyrittäessä saamaan tietynlainen kirjoitustyyli, prompt engineering mahdollistaa tekoälyn tuloksen optimoinnin käyttäjän tarpeiden mukaan.

Prompt engineeringia käytetään yleisesti erilaisissa sovelluksissa, kuten sisällöntuotannossa, kieltenkäännöksessä ja jopa tekoälyavusteisessa luovassa kirjoittamisessa. Sen käyttö edellyttää hyvää ymmärrystä tekoälymallin kyvyistä ja rajoituksista sekä kykyä muokata kysymyksiä tai ohjeita saavuttaakseen halutut tulokset.


Kenelle

Webinaari on tarkoitettu kaikille ChatGPT tekoälyä käyttävälle tai siihen siirtyville sekä muuta tekoälyratkaisua käyttävälle. Johdolle ja esimiehille sekä erityisesti tekoälyä työssään hyödyntäville.


Hyödyt

Prompt-koulutusta käytetään tekoälymallien, kuten GPT:n, kehittämiseen ja hienosäätöön, jotta ne pystyvät tuottamaan parempia vastauksia ja tuloksia tietyissä käyttötarkoituksissa. Koulutuksessa voidaan ottaa huomioon erilaisia konteksteja ja aihealueita, jotta malli osaa tuottaa relevantteja vastauksia eri tilanteisiin.


Sisältö

 • Johdanto ja ChatGPT prompt engineering
 • Prompt engineering eli syötteen hallinta
 • Syötteen muotoilu, optimointi, erilaisia kysymyksiä tai komentoja
 • Miten kysymys tai komento kannattaa muotoilla
 • Iteratiivista testausta ja hienosäätöä, miten saada paras mahdollinen tulos?
 • Kysymysten muotoilun perusteet, määritelmä ja tyypit, osatekijät
 • Kontekstin ymmärtäminen – Ongelmat ja haasteet kysymysten kanssa
 • Tehokkaan syötteen hallinnan periaatteet ja kysymysten luominen
 • Edistynyt prompt engineering ja tulevaisuus
 • Prompt engineering parantaa tekoälymallien soveltuvuutta eri tehtäviin
 • Esim. kieltenkääntö, sisällöntuotanto ja asiakaspalvelu.
 • Syvällistä ymmärrystä tekoälymallin toiminnasta ja kyvystä oppia ja soveltaa
 • Jatkuva prompt-koulutus ja kehittäminen
 • Pystyykö prompt engineering vastaamaan käyttäjien tarpeisiin tai tuottamaan parempia tuloksia ajan myötä
 • Aikaa kysymyksille

Ajankohta: 24.5.2024 klo 13.00 – 14.30 
– voit katsoa webinaarin myös tallenteena myöhemmin

Webinaarikoulutuksen hinta: 247 euroa / hlö (+ alv 24 %)
– sisältää livewebinaarin ja tallenteen sekä koulutusmateriaalin. Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa 2 kk koulutuksen jälkeen. Saat linkin sähköpostiisi livetilaisuuden jälkeen.

Ryhmäetuhinta: 227 euroa / hlö (+ alv 24 %), kun samasta organisaatiosta on kaksi osallistujaa, 197 euroa / hlö (+ alv 24 %), kun samasta organisaatiosta on kolme tai useampia osallistujia.

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.


Peruutusehdot:
Jos osallistuminen perutaan myöhemmin kuin 8 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Jarkko Koivuniemi

ChatGPT tehokäyttö ja Prompt engineering (90 min)

Tieto- ja teknologia-asiantuntija Jarkko Koivuniemi on kouluttanut, sparrannut ja konsultoinut yrityksiä ja organisaatioita yli 20 vuotta eri aiheista eri tulokulmilla. Tällä hetkellä fokus on tiedonhallinnassa, liiketoiminnan kehittämisessä ja teknologiassa.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

”Tiivistä tietoa, kouluttajalla asiantunteva ja selkeä ote asiaan.”

”Monipuolinen”

”Pidin kouluttajan tavasta esittää asioita, ytimekäs tapa puhua ja tuoda asian villakoira esiin.”

(4.8)

Ilmoittautuminen

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun ChatGPT tehokäyttö ja Prompt engineering (90 min) -koulutukseen
24.05.2024, klo 13:00 - 14:30

 
Hlö(ä)

Uusi webinaarikoulutus!

"*" näyttää pakolliset kentät