Peruspaketti ajankohtaisista oikeudellisista kysymyksistä vastauksineen

Mitä esimiesrooli käytännössä tarkoittaa? Mitä pomo saa vaatia ja mitä ei? Mitä kannattaa huomioida, kun rekrytoi uusia työntekijöitä? Koska ja kuinka on puututtava ikäviin tilanteisiin?

Lakien noudattaminen ja muu hyvä esimiestyö ovat yleensä kiinteässä yhteydessä keskenään. Tässä webinaarissa kiireisinkin uusi esimies ehtii saada kattavan kokonaiskäsityksen työelämän tärkeimmistä laeista ja niiden merkityksestä.

Näillä opeilla teet hyvää ja lainmukaista esimiestyötä!


Kenelle

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti uusille esimiehille. Sisältö soveltuu mainiosti sekä hetki sitten esimiestyönsä aloittaneille että vasta tulevaisuudessa esimiehiksi siirtyville. Toisaalta tämä kokonaisuus toimii myös oivana kertauspakettina kokeneemmillekin pomoille.

Koulutus sopii sekä yksityisen että julkisen sektorin esimiehille. Työsopimusten lisäksi käsitellään soveltuvin osin myös virkasuhteita.


Hyöty osallistujalle

Jokaisen esimiehen on syytä tuntea pääkohdat työpaikalla soveltamistaan laeista. Tähän webinaariin on koottu sellaisia pykäliä, jotka uusien esimiesten olisi hienoa tuntea heti uransa alusta alkaen.

Oikeudellisen järjestelmämme peruspilarien tunteminen ja varmuus niiden käytännön merkityksistä tuovat jämäkkyyttä uusien esimiesten toimintaan. Osaaminen myös turvaa uusien esimiesten selustaa haastavissa ja yllättävissäkin tilanteissa.

Tämä kokonaisuus sisältää lakipykälien lisäksi runsaasti oikeustapauksia ja muita käytännön esimerkkejä.


Ohjelma

Esimiesrooli haltuun

 • Työnantajan edustajana toimiminen
 • Työnjohto-oikeus ja velvollisuus
 • Tasapuolisuus – mitä se on?
 • Tuki ylemmältä johdolta

Mitä työntekijöiltä saa vaatia ja mitä ei?

 • Työaikojen noudattaminen: perusasiat haltuun nykytilasta ja tulevista muutoksista
 • Työturvallisuus: mitä sääntöjä jokaisen on noudatettava ja otettava huomioon?
 • Alisuorittamiseen tarttuminen: millaista työnteon tasoa voit edellyttää?
 • Sairaustapaukset: lääkärintodistusten olennaisimmat kohdat ja korvaavan työn teettämisen mahdollisuus

Rekrytointien muistilista

 • Mitä hakijalta saa kysyä ja mitä hänestä saa selvittää – ja mitä ei?
 • Määräaikaisuus vai toistaiseksi voimassa oleva työsuhde?
 • Työsopimuksen solmimisessa muistettavat muut seikat, kuten koeaika
 • Syrjimättömyys

Kiusaamiseen, häirintään  ja muuhun epäasialliseen käytökseen puuttuminen

 • Henkinen työsuojelu
 • Mikä käytännössä on esimiehen vastuulla?
 • Kurinpidolliset toimet: oikeantasoisten keinojen valinta
 • Entä jos esimiehen toimet koetaan kiusaamisena?

Aikaa kysymyksille


Ajankohta: 27.11.2019 klo 13.00 – 14.30 (voit katsoa myös tallenteena, silloin kun haluat, ihan mistä vain haluat)

Webinaarikoulutuksen hinta: 197 euroa (+ alv 24 %) / hlö pitää sisällään live- ja webinaaritallenteen sekä koulutusmateriaalin.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta) kaksi henkilöä tai enemmän 177 euroa/hlö.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Katariina Sorvanto

Katariina Sorvanto, KataKoski Oy. Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esimiehenä työskennellen. Katariina on innostava ja pidetty, yli kymmenen vuoden esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä.


Palaute aikaisemmista koulutuksista:

”Kouluttajalla innostava ote. Tiukkaa faktaa kiinnostavin esimerkein ja elävä tapa konkretisoida asiaa. Kiitos!”

”Hyvä kouluttaja. Voisin osallistua uudestaan hänen kursseilleen.”

”Kouluttajalla selkeä ulosanti, asiantunteva, miellyttävä kuunnella.”

”Hyvä luennoitsija, monipuolinen tietämys.”

(4.8)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.